Celospolečenské ztráty z dopravních nehod v roce 2021 přesáhly hranici 100 miliard

Tisková zpráva

Brno, 20. února 2023

V roce 2021 činily celkové socioekonomické ztráty z dopravních nehod na pozemních komunikacích v ČR rekordních 114,66 mld. Kč. Je však potřeba upozornit, že citelné navýšení této hodnoty oproti roku 2020, kdy ztráty činily 79,7 mld. Kč, vzniklo zejména v důsledku aktualizace výpočtu hodnoty lidského života a zdraví v oblasti dopravní bezpečnosti.

Na co se aktualizace výpočtu zaměřila?

„Stejně jako v roce 2020, tak i v roce následujícím jsme prováděli výpočet socioekonomických ztrát z dopravních nehod podle revidovaného metodického postupu Centra dopravního výzkumu (CDV). V roce 2020 však ještě nebyla známa aktualizovaná hodnota lidského života a zdraví, proto bylo vyčíslení celkových ztrát výrazně nižší,“ vysvětluje Lenka Tomešová z CDV.

Hodnotu lidského života a zdraví odborníci kalkulovali na základě dat z dotazníkového průzkumu realizovaného Centrem dopravního výzkumu v roce 2022. Zúčastnilo se ho 8 001 obyvatel ČR. Respondenti měli za úkol vybrat v šestnácti na sobě nezávislých pokusech jedno ze dvou dopravněbezpečnostních opatření. Lišila se počtem zachráněných osob od smrti a těžkého zranění při dopravní nehodě a cenou, kterou bude opatření stát jejich domácnost. Výsledná statistická hodnota jednoho lidského života činila 46 357 250 Kč a 8 489 198 Kč za jednu těžce zraněnou osobu.

Aktualizovaná struktura nákladových položek je znázorněna v následujícím schématu (obr. 1). „Dělí se na ztráty z osobních následků, což jsou náklady související se zraněním nebo usmrcením osob, a na ztráty z dopravních nehod, což jsou primárně hmotné škody, důsledky kongescí a náklady související na příklad se zásahem u dopravní nehody, kde jsou započteny náklady na hasiče a policii,“ uvádí Lenka Tomešová.

Country