Hungary

From the first of September 2022, MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktursa Fejlsztó Zrt took over the operation, maintenance and development of 1,237 km of existing Hungarian expressways.

When analyzing the accidents recorded by our traffic surveillance cameras on domestic expressways, we noticed that it is important to draw attention to traffic safety in our communication (keeping a following distance, observing the speed limit near work areas, protecting our colleagues, early education of children/young adults in safe traffic) and traffic -culture (littering, driving in an egoistic style that endangers others, early education of children/young adults on responsible driving).

National Relay Event of the KTI

As National Relay, KTI Hungarian Institute of Transport Science and Logistics Nonprofit Kft.  organized the National Relay event on May 10, 2023, the purpose of which is to introduce and popularize the Charter in Hungary. The event created an opportunity for members to share their knowledge and experience; and introduced the Charter to the stakeholders involved in traffic safety and encouraged them to join. The National Relay Event was a professional conference where good national and foreign traffic safety practices were presented and discussed.

to
Magyarországon annak ellenére nem létezik szisztematikus kerékpáros közlekedésre nevelés sem a közoktatás rendszerében (az általános iskolákban), sem azon kívül, hogy a Nemzeti Alaptantervben a technika és gyakorlat (korábban technika és életvitel) tantárgy keretei között közlekedéssel kapcsolatos ismeretek átadása is szerepel. Általános tapasztalatunk azonban az, hogy kevés pedagógus foglalkozik igazán mélyrehatóan a témával, és sokszor az ő meglévő ismereteik sem kellően megalapozottak, emellett hiányoznak olyan oktatási segédanyagok, amelyek megfelelő szakmaisággal, ugyanakkor a gyerekek nyelvén fogalmazzák meg a biztonságos és magabiztos önálló kerékpáros közlekedéshez szükséges elméleti ismereteket. Ennek megfelelően sok pedagógus szívesebben foglalkozna a témával, illetve több időt szánna annak taglalására abban az esetben, ha mind a saját felkészültségüket megfelelőnek éreznék ehhez, mind a gyerekeknek tudnák biztosítani az ismeretanyagot szakmailag megfelelően feldolgozva.
to
A gyermekek közlekedésre nevelésének első színtere – a családon kívül – az óvoda. A közlekedésbiztonságra, közlekedésre nevelés része kell, hogy legyen a biztonságos közlekedéshez szükséges tudásanyag, közlekedési szabályok, helyzetek elsajátítása; a szükséges készségek fejlesztése tréningek, tapasztalat révén; az attitűdök és motivációk fejlesztése a veszélyhelyzet-felismerés, személyes biztonság és más közlekedők biztonsága terén; illetve a szükséges információk nyújtása a megfelelő közlekedési mód kiválasztásához. Csak az egységes közlekedésre nevelés biztosíthatja, hogy minden gyerek részt vegyen az oktatásban, és mindenki kellően felkészült legyen.
A biztonságos közlekedésre való felkészítés hatékonnyá tételéhez a köznevelés minden szintjén szükség van a közlekedésbiztonsági ismeretek kötelező jelleggel történő oktatására elméleti és gyakorlati formában is. A KTI legfrissebb kutatási eredményei azonban azt mutatják, hogy ezek a tankönyvek, tananyagok hiányosságokat, téves útmutatásokat is tartalmazhatnak.
Az intézményeknek és a pedagógusoknak pedig támogatás, segítség kell a feladatok ellátásához. Ahhoz, hogy országosan homogén közlekedésre felkészítés valósuljon meg, rendkívül fontos, hogy egységes, szakmailag ellenőrzött módszertani anyagok, tananyagok kerüljenek átadásra a pedagógusok részére. Biztosítani kell a pedagógusok felkészítését egységes szakmai anyagok készítésével, és a közlekedésre nevelés gyakorlati oktatásának bevált módszereivel.
to
5 tengelyen biztos kézzel !országos, felmenő rendszerű közlekedésbiztonsági vetélkedő a NiT Hungary és az ORFK-OBB közös szervezésében, az ORFK-OBB támogatásával
Az 5 tengelyen – biztos kézzel! közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai versenyünk ettől az évtől kezdődően a nemzetközi szintre emelkedik, mivel a verseny 2022-es győztese fogja képviselni Magyarországot a 2023-as év nemzetközi DAF Driver Challenge kamionverseny döntőjében.

Az „5 tengelyen - biztos kézzel!” kamionverseny nemzetközi színtérre kerülésével a szakmatársadalmi rangja tovább erősödik és a versenysorozatot létrehozó NiT Hungary elsődleges célja még inkább megvalósul: megtörténhet a szakmai és munkáltatói szempontból legjobban felkészült, járművét a legmagasabb szintű vezetéstechnikai tudással és legnagyobb biztonsággal kezelő magyar kamionsofőr kiválasztása, aki így a közlekedésbiztonság növelésében is hatékonyan részt vesz az utakon. A nemzetközi nyitás révén – a győztes versenyző és munkáltatója mellett – a verseny népszerűsége, presztízse is tovább nő.

to
Pintér József c. r. főtörzszászlós, balesethelyszínelő 27 éve dolgozik a rendőrség kötelékében. A rendőr szakközépiskolát követően motoros járőrkét teljesített szolgálatot a BRFK-n, majd 18 évnyi aktív balesethelyszínelői szolgálat után 2018. április 1-től látja el a Veszprémi Balesetmegelőzési bizottság feladatait, ami magába foglalja többek között a baleset megelőzési előadások tartását az óvodás korosztálytól a nyugdíjasokig bezárólag, meglehetősen széles spektrumú hallgatóság között.
Az „Egy másodpercen múlik az élet” előadás-sorozat indulásáról: az alapgondolat 2013. decemberében fogalmazódott meg benne. Balesethelyszínelőként figyelve a világot úgy látta, hogy a 14 és 22 év közötti gyerekeknél a baleset-megelőzés terén nem kielégítő a tájékoztatás. Ők már az úgynevezett és sokat emlegetett „Z” generáció, akik a digitális világ rohamos fejlődése miatt, sok esetben teljesen el vannak szakadva a valóságtól. Egy teljesen más világ már az övék, a napjaik szinte háromnegyed részét az interneten töltik, chat, facebook, messenger stb., egy teljesen újan kialakult sajátos nyelvezettel és világnézettel. Ekkor határozta el, hogy a hosszú évek során a balesethelyszínelőket érő rengeteg, sok esetben a családi életünkre kiható negatív inger, emberi sorsok érthetetlen módon való kettétörését látva, a rengeteg családi tragédia nem szabad, hogy feledésbe merüljön.
Pintér József minden ehhez kapcsolódó feladatot, fejlesztést, újítást egyedül végez. A visszaigazolások alapján úgy tűnik, hogy talált egy kis rést a fiatalok felé, akik elfogadják tőle a szakmai szakzsargon mellőzésével a hallgatóságnak megfelelő stílusban közölt információkat, annak ellenére, hogy ez nem online vagy virtuális módon érkezik hozzájuk. Az előadásokkal mindenképpen hagy valamiféle nyomot a lelkükben, ami kicsit óvatosabbá és megfontoltabbá teszi őket.
A BALESET feliratú tábla, ami mára az előadás-sorozat védjegyévé vált. A baleset szót tovább gondolva az egyes betűk jelentésére fűzi rá előadásainak témáit, amit nagy sikerrel fogad folyamatosan közönsége. Tehát BALESET: Biztonsági öv hiánya, Alkohol. Linkség, Előzés, Sebesség, Elalvás, Telefon.
Előadásait már minden korosztályban keresik, az óvodától az idős otthonokig, a fuvarozó cégektől az egyetemekig. A nemzetközi megmérettetés sem váratott sokáig magára 2020-ban Szerbiában az Ivan Saric műszaki középiskolában tartott előadásokat szinkrontolmáccsal. Az első baleset megelőzési film már három nyelven, angolul, németül és szerbül is vetíthető a közönségnek. A legnagyobb kihívást a talán SINOSZ /Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége/ felkérése jelentette számára, ahol hallás és beszédkárosodott embereknek tartott előadást jelnyelvi tolmáccsal! Az előadás sikerét tükrözi, hogy az azt követő baleset-megelőzési filmje a „Sötét árnyék” már jelnyelvi tolmácsolással kiegészítve, az ORFK engedélyével került fel a világhálóra.
OBBPoint
to
We had many road traffic accidents due to speeding.
to
We are providing an easy and fun learning experience for children, so they will develop the habit of safe travelling. With this habit, they will be more inclined to learn about road safety in the future and in return this will result in more responsible people on the roads, less accidents and an all-around safer environment.
Azonnali funkciók - Safety Eye - MDAS-ADAS
Emberi hibákból bekövetkező balesetek megszüntetése: fáradtság, reakcióidő változás és mérés, telefon használat kiküszöbölése, figyelmetlenség felderítése, agresszió, drog, alkohol jelenléte, a szándékos szabálysértések és cselekmények kiszűrése, nem megfelelő magatartásformák a közlekedésben, vezetéstechnikai hibák kiküszöbölése, környezetben jelenlévő veszélyek felderítése, műszaki hibák és úttestekben fellelhető veszélyforrások kiszűrése.

Az egészségügyi problémák kiszűrése, a rosszullétek vagy a közlekedésben jelen lévő pszichológiai állapotok felismerése. (Példa, alvási apnoe, infarktus, kollapszus, agyi történések, epilepszia, pszichológiai diagnózisok)

A járművekkel végrehajtott terrorizmus és a járművek bűncselekményekben való használatának megakadályazhatósága.

A balesetek, forgalmi helyzetek, események mélyelemzésének biztosítása, dokumentálása és kutatható adatbázisok létrehozása.

A közlekedők, közlekedési szereplők képzésének, fejlesztésének lehetősége és kivitelezése.

A jogosulatlanul vagy jogtalanul használt járművek és kezelőik felderitése és a forgalomban való részvételük megakadályozása. (Érvénytelen jogosítvány, eltiltás alatti közlekedés megakadályozhatósága, érvénytelen műszaki vizsga, veszélyt jelentő műszaki állapot vagy emberi állapot)

Gyakorlati beavatkozási lehetőségek megtalálása az egyes konkrét helyzetekben történő folyamatok kimenetelének megváltoztatására.

A jármű fejlesztő és közlekedési szakemberek részére biztosítani egy átfogó platformot, amely alapján a fenntartható közlekedés megvalósítható. Igazságügyi és állami szervezeteknek a törvényalkotás gyakorlati helyzetekhez történő alkalmazásának adatokkal történő igazolása.

A végrehajtó szerveknek egy sokkal átfogóbb, tisztább és egyértelműbb, adatokra építhető módszerek kidolgozásának lehetősége.

Olyan módszer létrehozása, amely a jelenlegi jármű- és közlekedésben részt vevő egyéb technikai eszközök azonnali bevonhatóságát teszi lehetővé, ugyanakkor képes az eszközök nélkül a forgalomban tartózkodó személyek, élőlények védelmére is.

Egyúttal biztos alapot kínálni ahhoz, hogy az innovatív járműfejlesztések sokkal eredményesebben és könnyebben csatlakozhassanak a rendszerhez, pótolva a hiányzó információs láncszemet, nevezetesen az egyének képességeinek ismeretét, amely nélkül az autonóm jármű megoldások vagy járműfejlesztések sokkal nehezebben és sokkal hosszabb idő alatt kivitelezhetőek.

Mindezeken felül egy olyan valós adatokra épülő térképrendszer megalkotása, amely minden olyan helyet tartalmaz, amelyen valaha ember vagy jármű jelen lehet.
to
Every year, 2,290 children die due to road injuries in Vietnam, making it the second leading cause of death among Vietnamese children ages 514. With a population of nearly 96.4 million people and 59.2 million registered two-and-three wheel vehicles, quality helmet use is essential to saving lives. Despite the overwhelming evidence that quality helmet use can reduce the risk of serious brain injury by 69% and death by 42% in a crash, child helmet use rates continue to be as low as 4% in Vietnam. In response to this alarming reality, Johnson & Johnson has partnered with AIP Foundation since 2012 to address the low helmet wearing rates among children in Vietnam. The ultimate aim of Helmets for Kids is to improve children's safety on the roads in Vietnam by increasing their helmet use rates and road safety knowledge through a comprehensive and complementary set of objectives, which include: Increasing helmet use rates among students to protect them from traffic crash fatalities and injuries. Building capacity among teachers, parents, and government authorities by equipping them with knowledge and skills about proper helmet use and safe road behaviors. Raising public awareness about child helmet use and general road safety. Helmets for Kids targets primary school students, parents, teachers, school administrators, local traffic police, and other government representatives with traffic safety related authorities. While children are the prime beneficiaries of the project, and schools are primary project sites, the involvement of families and communities in the project activities ensures that the practice of using helmets is reinforced in homes and communities. Effective media mobilization and partnerships with the government has added a valuable dimension in reaching out to an audience outside the project scope and supporting enforcement efforts. In 2021, the initiative reached a total of 13,137 direct beneficiaries, including: 7,375 students; 451 teachers; and 5,311 parents.


Subscribe to Hungary