Safe4Cycle2 - innovative ways in online safety cycling education

Initiative details

Magyarországon annak ellenére nem létezik szisztematikus kerékpáros közlekedésre nevelés sem a közoktatás rendszerében (az általános iskolákban), sem azon kívül, hogy a Nemzeti Alaptantervben a technika és gyakorlat (korábban technika és életvitel) tantárgy keretei között közlekedéssel kapcsolatos ismeretek átadása is szerepel. Általános tapasztalatunk azonban az, hogy kevés pedagógus foglalkozik igazán mélyrehatóan a témával, és sokszor az ő meglévő ismereteik sem kellően megalapozottak, emellett hiányoznak olyan oktatási segédanyagok, amelyek megfelelő szakmaisággal, ugyanakkor a gyerekek nyelvén fogalmazzák meg a biztonságos és magabiztos önálló kerékpáros közlekedéshez szükséges elméleti ismereteket. Ennek megfelelően sok pedagógus szívesebben foglalkozna a témával, illetve több időt szánna annak taglalására abban az esetben, ha mind a saját felkészültségüket megfelelőnek éreznék ehhez, mind a gyerekeknek tudnák biztosítani az ismeretanyagot szakmailag megfelelően feldolgozva.

Initiative date

to

Who was/is your target audience?

Children 0-16
Cyclists

Topic

Education in school or in community organizations

Organisation details

Vuelta Sports Association
Enterprise
Hungary
Budapest

Contact name

Abelovszky Tamás

Telephone number

+36304620181

Website

Project activities

If you work together with external partners, list the most important partners and briefly describe their role.

A projektben partnereink a romániai Marosszéki Közösségi Alapítvány (Fundația Comunitară Mureș), a szlovéniai Mariborska kolesarska mreža, illetve az angol The Bikeability Trust szervezetek. Mindhárom szervezet elkötelezett a kerékpáros oktatás irányában, így a honlap fejlesztését is közösen végeztük, a magyar partner (Vuelta SE) vezetése mellett.

Please describe the project activities you carried/are carrying out and the time period over which these were implemented.

A problémát felismerve a Vuelta Sportiroda a BringaAkadémia program keretei között egy évtizede foglalkozik pedagógusképzésekkel, szakmai háttéranyagok készítésével, oktatási segédanyagok fejlesztésével. 2016-2018 között egy Erasmus+ projekt (Safe4Cycle) keretei között három partnerrel együttműködve fejlesztettük ki a BringaAkadémia munkafüzetet és oktatói kézikönyvet, a 9-12 éves korosztályt, illetve az őket tanító pedagógusokat célozva. A projekt 2018-as lezárását követően megfogalmazódott az igény egy online oktatási felület létrehozására, amit egy újabb Erasmus+ projekt (Safe4Cycle2) keretében sikerült megvalósítani.
A 2022 júliusában záruló, négy partner részvételével megvalósuló nemzetközi projekt (Safe4Cycle2) célja egy olyan online interaktív kerékpáros oktatási felület létrehozása volt, amely egy helyen összesíti mindazokat az ismereteket, amelyre egy 10-12 éves gyermeknek szüksége van a biztonságos és magabiztos kerékpáros közlekedéshez, illetve a tanárok számára is megfelelő szakmai hátteret biztosít a felkészüléshez a tanórák megtartásához.
A projekt keretében létrehozott honlapon (www.safe4cycle2.com) három "kurzus" található jelenleg:
- interaktív videók gyűjteménye
- interaktív munkafüzet
- tanári e-learning felület
A kétéves fejlesztési munkával létrehozott felület célja az, hogy a gyerekek (elsősorban a 10-12 éves korosztály) játékos tanulással tudjanak megismerkedni a kerékpáros közlekedés legalapvetőbb szabályaival. Az interaktív videók (magyar nyelven összesen 28 videó) egy-egy forgalmi helyzet, témakör rövid, 1-1,5 perces feldolgozásával, gyermek főszereplővel, laza hangvétellel, de a lehetőségekhez mérten a lehető legpontosabban fogalmazzák meg a legfontosabb tudnivalókat. A videókat követően felugró kérdések segítenek az ismétlésben, illetve a tudás elmélyítésében, a pontgyűjtés pedig a gyerekek bevonását szolgálja. Az interaktív munkafüzet 10+1 témakört dolgoz fel játékos feladatok, fejtörők, kvízek segítségével, természetesen minden esetben rövid szöveges magyarázattal. A gyerekbarát grafikák megegyeznek a BringaAkadémia munkafüzetben található grafikákkal. A tanári e-learning anyag a munkafüzethez hasonló felépítéssel, de mélyebb ismeretanyaggal, eltérő szövegezéssel segít a pedagógusoknak a felkészülésben a kerékpározással kapcsolatos közlekedési ismeretek átadásához. A tanári e-learning anyagban linkeket helyeztünk el a gyerekek tananyagához annak érdekében, hogy még egyszerűbbé váljon a felkészülés.
Az elkészült tananyag (természetesen a nemzeti sajátosságoknak megfelelő különbségekkel) elérhető magyar, román és szlovén nyelven, az angol nyelvű demo változat várhatóan a projekt végére (2022. július 31.) lesz kész. A honlap gyakorlatilag korlátlanul bővíthető, azaz más korosztályokat, más célcsoportokat célzó oktatási anyagok (például egy-egy település jellemző közlekedési helyzeteit bemutató kurzusok) is elhelyezhetők a felületen a későbbiekben, továbbá tetszőleges számú nyelvvel is bővíthető a felület.

Evaluation

What has been the effect of the activities?

Mivel a Safe4Cycle2 weboldal 2022 márciusára készült el, egyelőre meglehetősen rövid idő állt rendelkezésre a tapasztalatok gyűjtésére. Tavaszi iskolai programjaink során azonban már a honlap segítségével szerveztük a KRESZ-foglalkozásainkat, számos tréninget szerveztünk pedagógusok, illetve rendőrök számára a honlap megismertetése végett, és egyöntetűen pozitív visszajelzéseket kaptunk a felhasználóktól. Egyfelől a célt, hogy a pedagógusok munkáját megkönnyítsük, maximálisan sikerült elérni, másfelől a gyerekek reakciói is arról árulkodtak a tantermi KRESZ-foglalkozások során, hogy megfelelő képi világgal, megfelelő hangnemet megütve sikerült elkészíteni videóinkat. Az elméletben 200 000 tanulót érintő Közlekedő Kisokos Tudáspróbához az állami fenntartású általános iskolák szakmai munkáját koordináló Klebelsberg Központ a Safe4Cycle2 weboldalt ajánlotta a felkészüléshez a 4-8. évfolyamos tanulóknak ajánlott közlekedési tesztre. A tanári e-learning felület felhasználásával létrehoztunk egy új akkreditált pedagógus-továbbképzési programot, amely a biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges ismeretek, módszertani ajánlások átadását célozza általános iskolai tanárok számára. Az oktatásért felelős minisztérium közigazgatási államtitkárának kezdeményezésére 2022 tavaszán kidolgoztuk egy iskolai kerékpáros oktatást célzó pilot projekt szakmai programját, amelynek alapja a Safe4Cycle2 projekt keretében kidolgozott akkreditált pedagógus-továbbképzési program. A tervek szerint 2022 szeptemberében induló pilot projektben ősszel 300 pedagógusnak lesz lehetősége részt venni a képzésen. Reményeink szerint az állam a kezdeményezés mögé áll, így a jövőben akár több ezer pedagógus vehet részt a képzésen, így megteremtve az alapját a rendszerszintű kerékpáros oktatásnak Magyarországon.

Please briefly explain why your initiative is a good example of improving road safety.

Tekintve, hogy Magyarországon nem létezik szisztematikus kerékpáros közlekedésre nevelés sem a közoktatás rendszerében (az általános iskolákban), sem azon kívül, egy hiánypótló kezdeményezéssel próbáljuk elérni azt, hogy minél több gyerekhez eljussanak a biztonságos önálló kerékpáros közlekedéshez szükséges alapismeretek. A gyerekeket a legkönnyebb elérni közlekedésbiztonsági programokkal, ők a leginkább fogékonyak az új ismeretekre, az ő szemléletüket lehet a leghatásosabban formálni. Hiszünk abban, hogy aki gyalogosként vagy kerékpárosként közlekedve amellett, hogy megtanulja a szabályokat és be is tartja azokat, odafigyel a többi közlekedőre, az később is ezzel a szemlélettel fog viszonyulni a többi közlekedőhöz. Hiszünk továbbá abban, hogy aki gyerekként találkozik az aktív közlekedés (gyaloglás, kerékpározás) előnyeivel, az később is szívesen választ ilyen közlekedési módokat, ezzel hozzájárulva a fenntartható közlekedéshez.

How have you shared information about your project and its results?

A projektről és annak eredményeiről mind a szélesebb közönségnek, mind pedig a leendő felhasználóknak igyekeztünk információkat nyújtani. 2022 tavaszán összesen 22 iskolába látogattunk el április-június hónapokban, ahol jellemzően a 4-6. évfolyamos tanulókat céloztuk programunkkal, melynek során a tantermi KRESZ-foglalkozásokon a Safe4Cycle2 weboldalt használtuk. A korábban nálunk képzésen, tréningen részt vett pedagógusokat és rendőröket több hírlevélben tájékoztattuk az új honlap működéséről, emellett számukra tréningeket is szerveztünk összesen öt alkalommal április-májusban, így összesen 197 potenciális felhasználót értünk el, akik a gyerekekkel való munkájuk során tudják használni a fejlesztőmunka eredményét. Mindemellett négy rádióinterjúban és két konferencián – köztük a világ legjelentősebb kerékpáros konferenciáján, a 2022-es Velo-city eseményen – nyílt lehetőségünk bemutatni a projektet.