Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт

First name

Pavel

Last name

Savov

Organisation name

Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт

Type of member

Association

Describe your organisation

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ И СПОРТ е неправителствена, доброволна и независима професионална организация в обществен интерес, работеща в областта на интеграцията и социалното приобщаване на хората с увреждания. Организацията е призната за национално представителна с Указ № 804 на Министерския съвет от 11 ноември 2010 г.

БАРИС има национална структура с 724 инвалиди, с различни заболявания и увреждания, но без валиден документ и хора от кръга на хората с увреждания – родители, членове на семейството и приятели / Благодарение на партньорството си с АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БАРИС организира автомобилни състезания за хора с увреждания в продължение на 7 години успяхме да ги превърнем в официален календар на федерацията.

Целева група, към която са насочени дейностите на организацията

Всяка година организирахме повече от двадесет събития в повече от двадесет и пет областни
града. Помогнахме стотици хора с увреждания да се върнат в активен начин на живот през годините.

 

Основната част от членовете на БАРИС са хора с увреждания, които поради своите двигателни или сензорни дефицити не са в състояние да развиват и осъществяват своя капацитет и да придобият адекватно образование и да се реализират успешно на пазара на труда. Поради естеството на своите увреждания те се нуждаят от специализиран транспорт и други технически средства за да е възможно тяхното включване в гореописаните дейности.

 

 

Country