08 με 09.10.2022 Εκπαίδευση & βελτίωση οδικής ασφάλειας: ADVICE IN ADVANCE RIDING (A.A.R.) - Level A.