Fundacja SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy

First name

Fundacja SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy

Last name

Filip Grega

Organisation name

Fundacja SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy

Type of member

Association

Describe your organisation

Misją Fundacji SOS jest propagowanie wysokiej jakości kształcenia kandydatów na kierowców oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez:
promowanie standardów obsługi i szkolenia w ośrodkach szkolenia,
wspieranie klientów ośrodków (kursantów) oraz samych ośrodków szkolenia i egzaminowania w rozwiązywaniu konfliktów między tymi podmiotami poprzez doradztwo i mediacje, a także wspieranie zainteresowanych OSK i ODTJ w działalności szkoleniowej.
promowanie nauki zasad udzielania pierwszej pomocy
w szczególności wyposażanie w AED w pojazdach nauki jazdy,
Opiniowanie aktów prawnych i udział w procesach legislacyjnych.

Country