Μάρτυρας Ατυχήματος - Accident Witness

Η My Grand Road σε συνεργασία με τον Δήμο Ασπροπύργου , την ΚΕΔΑ και την Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής συνδιοργανώσαμε την εκδήλωση με θέμα > η Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ασπροπύργου κα Σοφία Μαυρίδη καθώς και οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας και Περιβάλλοντος κα Κορακίδη Γεωργία και Μαυράκης Αναστάσιος αντίστοιχα, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής.


My Grand Road in co-operation with the Municipality of Aspropyrgos, KEDA and the Western Attica Secondary Education Directorate we co-organized the event on the topic of "Accident Witness" at the Aspropyrgos Municipal Farmhouse. Specifically, students came to Aspropyrgos High School where they were briefed in Part 1 by experts on what to do when encountering a Road Traffic Accident. My Grand Road volunteer Mr. Sotiris Giannopoulos briefed the students on the use of the safety triangle and the reflective vest, as well as the Safety he needs to form both for himself and for those involved in these relief actions. The General Practitioner of Corinth Emergency Situations, Mr. Nikolaos Pappas informed the students about the actions that are allowed and not allowed within the framework of the first aid for the impending injuries, and the motor racing champion Mr. Manolis Makrinos informed the students about the correct driving behavior and the necessity of immediate information in the Road Traffic Accident.

In Part 2, the students were briefed by Fire Department officials led by Officer Paschalis Petridis on the actions taken by their Service to dislodge wounded vehicles. Officers from the Major Fire Department, acting under orders from their chief officer, acted as a detachment in the presence of students in two cars. Pupils were advised on the topic of "Accident Witness" the Deputy Mayor of Aspropyrgos Municipality Sofia Mavridis and the Health and Environment Officers Ms. Korakidis Georgia and Mr. Mavrakis Anastasios respectively of the Western Attica Secondary Education Directorate.

Target Audience

Images

Country