II edition of " Krakow roads without alcohol - Krakowskie Drogi bez Promili"

The II edition of " Krakow roads without alcohol - Krakowskie Drogi bez Promili" campaign, organized by the Prodriver Foundation, took place in Krakow in the form of a cycle of four events: on 20.09 in Muzeum Lotnictwa, on 21.09 in Aquapark, on 05.10 in Galeria Bronowice and the closing event was held on 17.11.2019 in the ICE Krakow International Conference Center on the occasion of „Welcome to ICE Krakow”. The aim of the campaign was to promote social attitudes and encourage the Cracovians to oppose driving under the influence of alcohol and drugs in the context of road traffic. All the actions were very popular, thanks to the use of specialized and innovative methods and tools that the Prodriver Foundation has had for several years: anyone who came to our stand could drive for free go-karts, walk with alco goggles, benefit from a rollover simulator, a crash symulator, an alcometer, a safety driving simulator or a filmed experience comparing sober and alcohol driving as the first experiment in Poland realised by Prodriver Foundation in September 2016. In addition, during the campaign, participants were able to benefit from the instruction of stopping the drunk driver and see a demonstration of a car extinguisher. On our stands you could see an exhibition of rallye cars and talk to driving instructors and rallye drivers about motosport. During each visit were also present officers of the Department of Road Traffic of Krakow Police Headquarter who responded to questions about road safety. The project was co-financed by the Municipal Commune in Krakow.


II edycja kampanii „Krakowskie Drogi bez Promili” organizowana przez Fundację Prodriver odbyła się w Krakowie w formie cyklu czterech wydarzeń: 20.09 w Muzeum Lotnictwa, 21.09 w Aquaparku, 05.10 w Galerii Bronowice, a impreza zamykająca odbyła się 17.11.2019 w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym ICE Kraków z okazji „Dzień dobry ICE Kraków”. Celem kampanii było promowanie postaw społecznych i zachęcenie krakowian do sprzeciwiania się prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu i narkotyków. Wszystkie działania były bardzo popularne dzięki zastosowaniu specjalistycznych i innowacyjnych metod i narzędzi, które Fundacja Prodriver wykorzystuje od kilku lat: każdy, kto przyszedł na nasze stoisko, mógł pojeździć za darmo na gokartach, chodzić w alkogoglach, korzystać z symulatora dachowania, symulatora zderzeń, alkometru, symulatora jazdy lub obejrzeć filmowe doświadczenie porównujące jazdę na trzeźwo z jazdą po alkoholu. Ponadto podczas kampanii uczestnicy mogli skorzystać z instrukcji zatrzymania pijanego kierowcy czy pokazu gaśnicy samochodowej. Na naszych stoiskach można było zobaczyć wystawę samochodów rajdowych i porozmawiać z instruktorami jazdy i kierowcami rajdowymi na temat motosportu. Podczas każdej wizyty byli również obecni funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Krakowie, którzy odpowiadali na pytania dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Projekt współfinansowany przez Gminę Miejską w Krakowie.

Images

Country