Enhancing Urban Traffic Safety Using Geofencing

Initiative details

Enhancing Urban Traffic Safety Using Geofencing
-

Organisation details

2
Sweden
Göteborg

Contact name

Malin Stoldt

Telephone number

+46728557242

Project activities

If you work together with external partners, list the most important partners and briefly describe their role.

Projektet genomfördes i samarbete med AB Volvo. Det var en förutsättning att samarbeta med en extern part för att testa lösningen från oss som väghållare till överföringen till fordon. AB Volvo har ett system för zonhantering som bland annat kan hantera zoner för hastighet och eldrift. AB Volvo har i sin del av samarbetet utvecklat funktionalitet för att kunna ta emot information om denna typ av zoner från externa parter, vilket är ett komplement till att zonerna skapas direkt i deras zonhanteringssystem.

Evaluation

Please briefly explain why your initiative is a good example of improving road safety.

Projektets lösning baseras på europeiska standarder samt IT-verktyg som används i många svenska kommuner. Det gör det enkelt för andra väghållare att sätta upp motsvarande IT-plattform, och det gör det möjligt för andra mottagare av geofence-information att ta emot den och tillämpa i flottor och enskilda fordon.
Geofencing är ett komplement till befintliga trafiksäkerhetslösningar såsom olika slags fysiska farthinder. Det kan användas dynamiskt utifrån förutsättningarna på en viss plats, en viss tidpunkt eller en viss situation. Det kan t ex användas utanför skolor eller på andra platser där många oskyddade trafikanter rör sig.
Göteborgs stad har för avsikt att ställa krav på funktionalitet motsvarande geofencing i kommande upphandlingar av fordon, transporter och transporttjänster som ska användas inom staden. Därmed kan vi öka trafiksäkerheten på ett dynamiskt sätt vilket även ger påverkan på omkringvarande fordon.