Champions on the road

Initiative details

Fundacja planując działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 2020 rok przeanalizowała sytuację na drogach w oparciu o dane statystyczne z 2019 r. udostępnione przez Komendę Główną Policji. Wzięto także pod uwagę głosy płynące ze strony ekspertów oraz reprezentantów ogółu społeczeństwa. Dane pokazywały, że na polskich drogach doszło do ponad 30 tys. wypadków w których śmierć poniosło 2909 osób, a prawie 35,5 tys. zostało rannych. Grupą, która zwróciła szczególną uwagę organizatorów byli kierowcy w wieku 18-24 lata. Grupa ta tzw. „młodych kierowców” charakteryzowała się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 tys. populacji – 17,4. Druga grupa to kierowcy w wieku 25-39 lat, ale w tym przypadku wskaźnik był zdecydowanie niższy i wynosił 9,5. W 2019 r. młodzi kierowcy byli sprawcami 4 910 wypadków (18,5% wypadków powstałych z winy kierujących), zginęły w nich 462 osoby, a 6 409 zostało rannych. Wypadki z udziałem tej grupy kierowców spotykały się z szerokim oddźwiękiem społecznym ponieważ dotyczyły młodych ludzi, którzy dopiero wkraczają w dorosłe życie i rozpoczynają realizację planów zawodowych. Również głosy ekspertów w kwestii podejmowania tematów ważnych z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym odnosiły się do konieczności podnoszenia świadomości wśród młodych kierowców. Dlatego też fundacja oparła program na stworzeniu młodym kierowcom możliwości podnoszenia umiejętności kierowania pojazdami. Takie podejście okazało się szczególnie istotne ze względu na obowiązujący obecnie w Polsce system szkolenia kierowców. Koncentruje się on na przygotowaniu do egzaminu na prawo jazdy. Kurs realizowany jest przez wykwalifikowanych instruktorów nauki jazdy. Szkolenie na kategorię B standardowo trwa 60 godzin, z czego 30 obejmuje przygotowanie teoretyczne, a drugie 30 – praktyczne. W przypadku szkolenia teoretycznego każda godzina jest równa 45 minutom, zaś praktycznego – 60 minutom. Program „Mistrzowie w drodze” jest odpowiedzią na potrzeby edukacji młodych kierowców po uzyskaniu przez nich uprawnień do kierowania pojazdami.
Pomimo pozytywnych tendencji bo wspomniany wskaźnik liczby wypadków drogowych na 10 tys. populacji zmniejszał się (2020 – 13,82; 2021 – 13,77 – należy wziąć pod uwagę, że był to okres pandemie i panował zmniejszony ruch na drogach) fundacja w tym roku realizuje już trzecią edycję programu "Mistrzowie w drodze". Program spotkał się z dużym zainteresowaniem i pozwala na podnoszenie wiedzy teoretycznej i praktycznej wśród młodych kierowców, jest też swego rodzaju bodźcem zachęcających do reedukacji po otrzymaniu uprawnień.

Initiative date

to

Who was/is your target audience?

Young adults 17-25

Topic

Create awareness
Education in school or in community organizations

Organisation details

Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego fundacja
Association
Poland
Cała Polska

Contact name

Agata Wróblewska

Telephone number

695583303

Project activities

If you work together with external partners, list the most important partners and briefly describe their role.

Grupa LOTOS – Partner finansujący realizację programu, udzielający także wsparcia marketingowego i promocyjnego. Nauka odpowiedniego zachowania i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego jest bardzo ważna dla firmy. Grupa LOTOS jako firma paliwowa i spółka odpowiedzialna społecznie chętnie angażuje się w programy, których celem jest poszerzanie świadomości dotyczącej bezpiecznych postaw na drodze zarówno kierowców, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego.
Komendant Główny Policji – patronat instytucjonalny. Współpraca z Policją pozwala na podniesienie wartości merytorycznej programu. Przy realizacji warsztatów pozwala na połączenie dwóch bardzo istotnych elementów – doświadczenia policyjnego nabytego w kontaktach z młodymi kierowcami oraz wiedzy ekspertów bazujących na dostępnych narzędziach edukacyjnych.
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – patronat instytucjonalny, wsparcie przekazu, udział w konferencji prasowej.
Główny Inspektor Transportu Drogowego – patronat instytucjonalny, wsparcie przekazu, udział w konferencji prasowej.
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Motoryzacji PIMOT – patronat instytucjonalny, wzmocnienie przekazu, udział w konferencji prasowej.

Please describe the project activities you carried/are carrying out and the time period over which these were implemented.

Program rozpoczął się od edycji pilotażowej realizowanej na terenie województwa pomorskiego. Partnerem programu jest Grupa LOTOS. Ambasadorem został wielokrotny mistrz Europy i Polski w rajdach samochodowych – Kajetan Kajetanowicz. Patronat nad programem objęli Komendant Główny Policji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji.
Przekaz programu oparto na trzech podstawowych elementach:
1. Pozytywny przekaz - nie karcimy i nie epatujemy strachem, tylko doceniamy i wzbudzamy ambicje.
2. Utrwalamy pozytywny wzorzec – docieramy do osób, które niedawno zdali egzamin na prawo jazdy więc znają przepisy, mają podstawowe umiejętności a brakuje im doświadczenia.
3. Inwestujemy w kierowców na ich starcie – dając im narzędzia do działań, pomagamy doskonalić umiejętności.
„Mistrzowie w drodze” to promocja mistrzowskiej jazdy w wykonaniu młodych kierowców – mistrzowskiej, bo bezpiecznej, bo zgodnej z przepisami, bo pokazującej szacunek dla innych uczestników ruchu drogowego, bo opartej na umiejętnościach nabywanych od instruktorów nauki i technik jazdy. Założeniem jest, by nowe pokolenie kierowców wkraczało na drogi z większą świadomością, ale przede wszystkim z większymi umiejętnościami dlatego jednym z głównych filarów programu są szkolenia z doskonalenia techniki jazdy.

Edycja pilotażowa rozpoczęła się od wyjątkowych spotkań z osobami, które właśnie dowiedziały się o zdaniu egzaminu na prawo jazdy. W Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku gratulowaliśmy wyniku egzaminu i zapraszaliśmy do udziału w konkursie, który nie tylko miał angażować całe grupy osób wkraczających do świata kierowców, ale przede wszystkim dać im możliwość podniesienia swoich umiejętności. Zadaniem uczestników konkursu było nagranie spotu promującego bezpieczną jazdę. Autorzy najlepszych spotów wzięli udział w szkoleniach techniki jazdy realizowanych na terenie Autodromu Pomorze w Pszczółkach. W zamieszczonym na stronie materiale filmowym uczestnicy sami wypowiadają się jak ogromne znaczenia miało dla nich uczestnictwo w takim szkoleniu: Mistrzowie w drodze (brd.org.pl) http://www.brd.org.pl/mistrzowiewdrodzematerialy/index.html
(materiał filmowy – Uczestnicy o szkoleniu). Opracowano także inne materiały filmowe dotyczące m.in. „jazdy na zderzaku”, znaczenia prędkości w ruchu drogowym, przygotowania do jazdy.
Kolejnym elementem programu była realizacja filmu „Mistrzowie w drodze” wraz z konspektem przygotowanym dla wychowawców uczniów szkół średnich. Film w niestandardowy sposób opowiada o niuansach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Podczas oglądania filmu odbiorcy dostają mnóstwo solidnej rajdowej szkoły od Kajetana Kajetanowicza, wielokrotnego mistrza rajdowego Europy i Polski. Kiedy kończy "Kajto", pojawia się Barman Roger Kowalski - opowiada o tych, którzy z kluczykami zasiadają do kilku głębszych przy barze. W filmie wypowiedzieli się także młodzi sprawcy wypadków drogowych, którzy zamiast kontynuować naukę, czy realizować swoje zawodowe aspiracje odbywają karę w więzieniu.
W 2021 roku do programu zostały zaproszone także ośrodki szkolenia kierowców, które zachęcały swoich kursantów do zgłoszenia się do programu. To oni angażowali swoich kursantów do udziału w aktywnościach z brd i motywowali do dalszej edukacji praktycznej i teoretycznej w tym zakresie. Kursanci po zdaniu egzaminu na prawo jazdy, mieli możliwość zakwalifikowania się na szkolenie z doskonalenia techniki jazdy poprzez wypełnienie testu on-line, który dostępny był na stronie www.brd.org.pl/mistrzowie-w-drodze.
Kierowcy, którzy zdobyli uprawnienia do kierowania pojazdem nie dłużej niż dwa lata wcześniej, także mieli szansę na udział w szkoleniach na torze. Mogli wystartować w konkursie, w którym należało przygotować i przesłać materiał promujący bezpieczną jazdę film/mem/scenariusz/plakat. W drugiej edycji wspólnie z Policją zrealizowano także warsztaty edukacyjne w ostatnich klasach szkół średnich. Zajęcia miały zwrócić uwagę młodych uczestników ruchu drogowego na konieczność reedukacji i podnoszenia swoich umiejętności.
Z uczestników konkursów promujących bezpieczną jazdę i z wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym wyłoniono 95 uczestników szkoleń. Szkolenia odbyły się w pięciu specjalistycznych ośrodkach. Pod okiem instruktorów techniki jazdy z dużym doświadczeniem zawodowym młodzi kierowcy mogli zweryfikować swoje umiejętności i uzupełnić swoją wiedzę.
Trzecia edycja programu rozpoczęła się w maju bieżącego roku. Tym razem zachęcano dyrektorów szkół średnich, by zgłosili chęć realizacji warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w swojej placówce. Po pierwszych trzech tygodniach od rozpoczęcia programu zgłoszono ponad 1200 uczestników, a po niespełna miesiącu przyjmowania zgłoszeń jest ich już ponad 8 tys. Program warsztatów został znacznie wzbogacony w stosunku do poprzedniej edycji i dostosowany w taki sposób, by maksymalnie zainteresować młodzież. Eksperci spotykają się z uczniami ostatnich klas szkół średnich, czyli osobami, które dopiero co zdały egzamin na prawo jazdy lub będą realizować kurs w najbliższym czasie. Podczas zajęć stwarzamy im możliwość nie tylko posłuchania o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ale np. sprawdzenia refleksu, przekonania się dlaczego nie można jeździć po alkoholu czy narkotykach. Przygotowaliśmy dla nich ćwiczenia z alko i narkogoglami, refleksomierzem, symulatorem zderzeń oraz wagą przeciążeń. Komentarza podczas tych doświadczeń na bieżąco udziela psycholog transportu, instruktor techniki jazdy. W warsztatach biorą udział także przedstawiciele Policji. Poruszają zagadnienia związane nie tylko z koniecznością znajomości prawa, ale i jego rozumienia i przestrzegania. Uczestnicy mogą dowiedzieć się także, jak należy zachować się podczas kontroli drogowej, jakie narzędzia są wykorzystywane przez Policję do badania trzeźwości czy zawartości narkotyków. W programie wykorzystano formę warsztatów, bo stwarza ona możliwość dialogu, pozwala na to, by uczestnicy przedstawili swój punkt widzenia i by eksperci mogli się do niego odnieść.
Spośród uczestników warsztatów wyłaniamy tych, którzy wezmą udział w treningach techniki jazdy. W tej edycji zaplanowano treningi techniki jazdy dla 100 osób. Program treningów zawiera ćwiczenia ukazujące zalety prawidłowej pozycji za kierownicą, dobrej techniki obserwacji drogi, właściwej pracy rąk, hamowanie awaryjne z jednoczesną próbą ominięcia przeszkód, ćwiczenia doboru właściwego toru jazdy, a także reakcje na potencjalnie niebezpieczne, symulowane zjawiska podsterowności oraz nadsterowności, awaryjną zmianę pasa czy ćwiczenia obrazujące jakie konsekwencje niesie „jazda na zderzaku”.

Evaluation

What has been the effect of the activities?

Zasięg komunikacyjny programu objął ponad 3 mln. osób. Szacowana liczba uczestników programu w pierwszej i drugiej wyniosła ok. 16 tys. Obecnie do trzeciej edycji zgłoszono już ponad 8 tys. chętnych do udziału w warsztatach.
W ciągu dwóch pierwszych edycji programu w szkoleniach z doskonalenia techniki jazdy wzięło udział ok. 100 osób. W bieżącej edycji planujemy przeszkolić kolejne 100 osób. Wartość tego dotarcia jest szczególna ponieważ opiera się na indywidualnym podejściu do każdego z tych uczestników. Wzbogaca umiejętności, ale przede wszystkim jest też bodźcem do dalszej reedukacji.
Dane liczbowe:
Liczba ośrodków Szkolenia Kierowców zgłoszonych do konkursu – 47
Liczba kursantów zgłoszonych do konkursu - 28 osób
Konkurs Ruszaj po nagrody:
- 46 Uczestników - 48 prac konkursowych
Liczba uczestników odwiedzających stoisko "Mistrzów w drodze" podczas wydarzeń plenerowych: 13 tys.
Liczba uczestników dodatkowych edukacyjnych konkursów internetowych – ok. 100 osób
Liczba szkoleń doskonalenia techniki jazdy 7
Liczba uczestników szkoleń: 100 osób
Liczba zaangażowanych instruktorów doskonalenia techniki jazdy – 10 osób
Liczba wyprodukowanych materiałów filmowych; 8 szt.
Liczba warsztatów przeprowadzonych w szkołach średnich – 18
Liczba uczestników warsztatów w 2021r. – ok. 800 osób
Liczba uczestników testów z wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym – 361

Istotnym miernikiem dotyczącym efektywności programu są opinie uczestników warsztatów i treningów doskonalenia techniki jazdy. Po warsztatach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w swoich wypowiedziach podkreślają,:
• że warsztaty uzmysłowiły im, jak ogromny wpływ na bezpieczeństwo ma prędkość,
• że poprzez doświadczenia z alkogoglami przekonali się, jak niebezpieczna jest jazda pod wpływem alkoholu,
• przekonali się, jak korzystanie z telefonu w czasie jazdy wpływa na czas reakcji na sytuacje drogowe.
Po szkoleniach z doskonalenia techniki jazdy wskazują, że:
• zajęcia znacznie zmieniły ich spojrzenie na prowadzenie pojazdu,
• każdy młody kierowca powinien wziąć udział w takim treningu,
• zamierzają zachęcać innych do udziału w takich zajęciach,
• mieli możliwość w kontrolowanych warunkach sprawdzić swoje umiejętności czego nigdy wcześniej nie robili.
Szczególnie ważnym miernikiem pokazującym, jak ważna jest to inicjatywa jest fakt, że podczas realizacji dwóch edycji i w trakcie trzeciej nie spotkaliśmy się z żadnym uczestnikiem, który kiedykolwiek brał udział w tego typu zajęciach. W Polsce udział w szkolenia z doskonalenia techniki jazdy jest drogi i mało popularny wśród indywidualnych uczestników ruchu drogowego. Najczęściej szansę na realizację tego typu szkoleń mają pracownicy dużych firm i korporacji, bo pracodawcy stwarzają im taką możliwość. Jesteśmy przekonani, że w długofalowej perspektywie, efektem naszych działań będzie zwiększenie świadomości wśród młodych kierowców, a co za tym idzie mniejsza ilość wypadków i ich ofiar, w tej grupie wiekowej.

Please briefly explain why your initiative is a good example of improving road safety.

Inicjatywa jest dobrym przykładem wpływania na poprawę bezpieczeństwa w Polsce ponieważ:
1. wchodzi w obszar, w którym są ogromne potrzeby pogłębiania wiedzy i podnoszenia umiejętności.
2. odpowiada na potrzeby młodych kierowców, którzy mają wiedzę i umiejętności potrzebne do zdania egzaminu, ale brakuje im doświadczenia.
3. jest przykładem odejścia od stereotypowego przekazu, w którym podkreśla się brawurę i niebezpieczną jazdę młodych kierowców
4. przekaz programu oparto na trzech podstawowych elementach:
• pozytywny przekaz - nie karcimy i nie epatujemy strachem, tylko doceniamy i wzbudzamy ambicje.
• utrwalamy pozytywny wzorzec – docieramy do osób, które niedawno zdali egzamin na prawo jazdy więc znają przepisy, mają podstawowe umiejętności a brakuje im doświadczenia.
• inwestujemy w kierowców na ich starcie – dając im narzędzia do działań, pomagamy doskonalić umiejętności, likwidować złe nawyki jeśli takie już się pojawiły.

How have you shared information about your project and its results?

Informacje o programie ukazywały się i ukazują m.in. w serwisach informacyjnych ogólnopolskich stacji telewizyjnych tj. Polsat czy TVP oraz portalach internetowych, gdzie pojedyncze publikacje trafiały do ponad 200 tys. osób. Istotne znaczeniu w docieraniu do odbiorów mają także media lokalne, które dostrzegają społeczne znaczenie tej inicjatywy. Dla programu utworzono na stronie fundacji www.brd.org.pl odrębną zakładkę, by zamieszczać tam materiały i informacje związane z programem. Przez cały okres trwania programu prowadzona jest kampania edukacyjna dającą możliwość pogłębiania wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym, publikowanych jest szereg artykułów, prowadzone są także działania w mediach społecznościowych intensyfikujące przekaz. W ramach programu nawiązano współpracę z ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy, instruktorami techniki jazdy, ośrodkami ruchu drogowego, dyrektorami szkół średnich, wychowawcami oraz wieloma instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa na drogach, co daje możliwość bieżącego informowania o prowadzonych działaniach. Program ma charakter ogólnopolski. Należy jednak podkreślić, że w znacznym stopniu angażuje lokalne społeczności: instruktorów nauki jazdy, dyrektorów szkół czy wychowawców.