Mobiliteit voor Dummies, een videoreeks die moeilijke begrippen uit de mobiliteitswereld helder en luchtig uitlegt.

Initiative details

Mobiliteit is een hot topic. Iedereen heeft er een mening over. Toch hebben mensen soms het gevoel dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn om mee te praten in het mobiliteitsdebat en om mee na te denken over concrete oplossingen voor meer gezonde mobiliteit in hun buurt. Mobiliteitsjargon vormt zo een hindernis voor mensen om volwaardig te kunnen meepraten over een thema dat uiteindelijk iedereen aanbelangt.

Tijdens workshops, inspraakmomenten en begeleidingen met burgers kan je er niet zomaar vanuit gaan dat iedereen mee is met dat mobiliteitsjargon. Woorden als sluipverkeer of parkeermanagement krijgen al snel verschillende invullingen. Daarom besliste Mobiel 21 om enkele moeilijke woorden op een heldere manier uit te leggen in een reeks laagdrempelige en informatieve video’s met de naam ‘Mobiliteit voor Dummies’. Daarin geeft Glenn Godin, medewerker bij Mobiel 21 en verkeersdeskundige, met een grappige draai en de nadruk op duurzame oplossingen, een antwoord op vaak gestelde vragen. In een reeks met 7 verschillende filmpjes legt hij telkens een ander mobiliteitsbegrip op een heldere manier uit. De onderwerpen van de filmpjes zijn: De knip, fietsstraat, verkeer, schoolstraat, sluipverkeer, parkeren en wegencategorisering. Het zijn stuk voor stuk begrippen die vaak ter sprake komen, bijvoorbeeld wanneer gemeenten hun burgers betrekken bij de opmaak van nieuwe mobiliteitsplannen.

‘Mobiliteit voor Dum­mies’ kwam tot stand met de ste­un van ‘All 4 Zero’. Met dat project willen de ver­schil­lende over­he­den in Bel­gië het aan­tal ver­keers­do­den in ons land tegen 2050 terug­bren­gen tot nul. All 4 Zero betrekt burg­ers actief in het ver­beteren van de ver­keersvei­ligheid, onder meer via een nationale enquête en the­ma­tis­che burg­er­pan­els. All 4 Zero moedigt ook lokale ini­ti­atieven aan om hun eigen straat, buurt of gemeente ver­keersveiliger te mak­en. Net daarom is het zo belan­grijk dat iedereen kan meep­rat­en over mobiliteit. En daar draagt onze reeks ‘Mobiliteit voor Dum­mies’ toe bij.

Initiative date

to

Who was/is your target audience?

Policy makers
Public authorities
Young adults 17-25
Adults
Parents
Seniors
Car drivers
Educational staff
Cyclists
Micromobility riders
Powered two wheeler riders (excluding micromobility)
Pedestrians
Others

Topic

Knowledge building and sharing
Create awareness
Education in school or in community organizations
Provide alternative solutions

Organisation details

Mobiel 21
Association
Belgium
Leuven

Contact name

Els Van den broeck

Telephone number

+32477620183

Website link

Project activities

If you work together with external partners, list the most important partners and briefly describe their role.

- Het team van All for zero (FOD Mobiliteit & Vervoer, Kabinet minister Gilkinet, Vias institute)
- Iwona Pom, de cameravrouw

Please describe the project activities you carried/are carrying out and the time period over which these were implemented.

Tijdens workshops, inspraakmomenten en begeleidingen met burgers verzamelden gespreksleiders en projectmedewerkers van Mobiel 21 de voorbije jaren een hele reeks mobiliteitsbegrippen die voor verwarring zorgden of die extra duiding nodig hadden. Uit die long list selecteerden we er uiteindelijk 7 die we verwerkten tot videoscenario’s met een lengte van telkens 2 minuten en 21 seconden.

De scenario’s en ‘acteurs’ zijn geleverd door Mobiel 21. De video’s namen we vorige zomer (2022) op in Leuven met de professionele hulp van cameravrouw Iwona Pom, die ook voor de montage, ondertiteling en post-productie instond.

We lanceerden de videoreeks vanaf februari 2023 via onze nieuwsbrief (1000+ abonnees), onze sociale media, een persbericht en nieuwsbrieven en websites van andere organisaties (VSV, Provincie Antwerpen, VIAS, MOW mobiliteitsbrief …).

De video’s worden ook gebruikt tijdens inspraaktrajecten en gemeenten mogen ze gratis gebruiken en verspreiden om de discussie op gang te brengen. Zo werden de Mobiliteit voor Dummies-video’s gebruikt in o.a. Keerbergen, Zandhoven en Pelt tijdens inspraakmomenten. We gebruikten de video’s ook in presentaties voor o.a. Eurocities, VSV, Bataljong en een delegatie beleidsmakers uit Aalborg (Denemarken). De filmpjes verschenen ook op het platform van Telraam Talks.

Evaluation

What has been the effect of the activities?

De Mobiliteit voor Dummies-videoreeks valt duidelijk in de smaak en vult een behoefte in naar content die op een luchtige manier duidelijkheid schept over serieuze, complexe thema’s. Op de website van Mobiel 21 heeft de reeks intussen al 390 paginaweergaven. Op YouTube zitten we aan meer dan 1.000 views, goed voor meer dan 21 uur gekeken video’s. Het gecombineerde bereik op Facebook, LinkedIn en Twitter staat op ruim 16.000 en meer dan 800 interacties.

Via het Europese POLIS-netwerk hebben we ook van CIVINET Griekenland-Cyprus een aanvraag gekregen voor een Engelse en een Griekse vertaling van alle filmpjes. Die zal klaar zijn voor juli 2023.

Please briefly explain why your initiative is a good example of improving road safety.

De troef van de reeks is dat ze universeel is en dat andere (internationale) organisaties of gemeenten ze heel gemakkelijk kunnen overnemen om te gebruiken in hun eigen communicatie of tijdens participatiemomenten of eenvoudigweg om het thema van duurzame mobiliteit onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Verkeersveiligheid maat-schappelijk inbedden vraagt een gemeen-schappelijk taal: daar zorgt deze reeks voor!

How have you shared information about your project and its results?

Alle video’s in de reeks Mobiliteit voor Dummies zijn beschikbaar op:

De website van Mobiel 21: Mobiel 21 | Mobiliteit voor Dummies

Het YouTube-kanaal van Mobiel 21: Mobiliteit voor Dummies - YouTube

Telraam Talks: Mobiliteit voor Dummies: Filmpjes om mobiliteit beter te begrijpen - General Discussions - Telraam Talks

Facebook: Mobiel 21 | Leuven | Facebook

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mobiel-21/

Twitter: Mobiel 21 (@Mobiel21) / Twitter