International Lazar Company

What are you doing/aiming to do for road safety?

We will take actions in order to limit the speed from 89 km/h to 85 km/hour within our drivers. Following our analysis on accident incidence within our company we decided to take this action and by that to limit the speed at 85 km/h.

A separate, special training department has been settled, acting for the implementation of preventive driving on public roads both in Romania and in foreign countries. Additionally to the legal requirements, all the drivers are trained when they enter the company and after that all the drivers that will pass from national to international transport will be trained (around 80% of them).

All our drivers will have to pass a periodic (when they are due for a shipment - approximately once a month each) test related to alcohol and other banned substances consumption.

Twice a year (in winter and in summer) we will organize meetings with the police representatives and other specialists involved in road safety that will present to our drivers and coordinating stuff (approximately 80% of the entire number of employees) the latest news in the area of road safety issues (both on national and international level).

Additional modern tracking system (for the first time in Romania) will be used on the fleet that will prevent deviations from the route and will reduce road accidents as a result of drivers' stress. The system will be monitored online from the headquarters and will report any speeding or dangerous movements the drivers might make on the road.
Vom lua măsuri pentru a le impune şoferilor noştri o limită de viteză de 85 km/oră în loc de 89 km/oră, cât este în prezent. În urma analizei incidenţei accidentelor în cadrul companiei am decis să luăm această decizie de limitare a vitezei maxime de deplasare la 85 km/oră.

Am înfiinţat un departament special de training care să acţioneze pentru implementarea normelor de conducere preventivă atât pe şoselele României, cât şi pe cele internaţionale. În plus faţă de cerinţele legale, toţi şoferii noştri vor fi pregătiţi la intrarea în companie şi apoi toţi cei care trec de la transportul naţional la cel internaţional vor fi instruiţi (aproximativ 80% dintre aceştia).

Toţi şoferii noştri vor fi supuşi, periodic (când sunt programaţi pentru a intra în cursă, aproximativ o dată pe lună fiecare) unui test de alcoolemie şi de verificare a consumului de substanţe ilegale.

De două ori pe an (iarna şi vara) vom organiza întâlniri cu reprezentanţii poliţiei şi cu alţi specialişti implicaţi în siguranţa rutieră care le vor prezenta şoferilor şi coordonatorilor noştri (aproximativ 80% din numărul total de angajaţi) ultimele noutăţi din domeniul siguranţei rutiere (la nivel naţional şi internaţional).

Vom utiliza un sistem adiţional, modern, de urmărire a flotei (în premieră în România), care va preveni devierile de la rută şi va reduce accidentele rutiere care pot surveni ca rezultat al stresului şoferilor. Sistemul va fi monitorizat online de la sediu şi va relata orice depăşiri de viteză sau mişcări periculoase pe care şoferii le pot face în trafic.

Notified for renewal?

0