MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Devin AD Romania

  1. Malti
  2. English
What are you doing/aiming to do for road safety? 

The increase of traffic accidents in Romania determined Devin AD to take action and to join the European Road Safety Charter. Devin AD's goal within the action plan is to educate children and parents for improvement in responsibility and safety in traffic.Devin has signed and jointed the European Road Safety Charter for Bulgaria, in 2007, and has already produced more than 5 million bottle neck hangers in order to increase awareness and to promote road safety.
Devin AD Romania signs the European Road Safety Charter with the following actions:
Devin Traffic Safety Campaign in schools We will establish road crossing patrols in the vicinity of 10 large schools in Bucharest city, in order to protect pupils and to educate them in the spirit of road safety. A Devin mascot will join each patrol, teaching kids how to act in traffic, in a friendly way. The action will reach around 10,000 pupils.
Devin Traffic Safety Campaign in parkWe will organise an event in one park of Bucharest. Kids and their parents will be invited to participate together in contests on road safety issues. The park alleys will be marked with traffic indicators. The Devin mascot will arbitrate the contests and will teach children how to act in traffic. More than 3,000 children accompanied by adults will be reached by the messages.
Bottle neck hangersImage of the Devin mascot together with messages on traffic safety will be printed on neck hangers and placed on bottles of Devin water. 1 million neck hangers will be produced and distributed on the Romanian market.
Bucharest, September 18th 2008
Română
Creşterea numărului de accidente rutiere în România a determinat Devin AD să ia măsuri şi să se alăture Cartei Europene a Siguranţei Rutiere. Scopul Devin AD în cadrul planului său de acţiune este de a educa atât copiii, cât şi pe părinţii lor pentru îmbunătăţirea responsabilităţii şi siguranţei în trafic. Devin s-a alăturat Cartei Europene a Siguranţei Rutiere pentru Bulgari, în 2007, producând deja mai mult de 5 milioane de etichete pentru gâtul sticlelor (neck hangers), cu scopul de a creşte gradul de responsabilizare şi de a promova siguranţa rutieră.
Devin AD România semnează Carta Europeană a Siguranţei Rutiere cu următoarele acţiuni:
Campania Devin pentru Siguranţa traficului în şcoliVom iniţia patrule pentru trecerile de pietoni, în vecinătatea a 10 şcoli mari din Bucureşti, pentru a proteja elevii şi a-i educa în spiritul siguranţei rutiere. O mascotă Devin va fi alături de fiecare patrulă învăţându-i pe copii, într-o manieră prietenoasă, cum să se comporte în trafic. Acţiunea va avea impact asupra unui număr de 10.000 de elevi.
Campania Devin pentru Siguranţa traficului în parcVom organiza un eveniment într-un parc din Bucureşti. Copiii şi părinţii lor vor fi invitaţi să participe împreună la concursuri pe teme de siguranţă rutieră. Aleile parcului vor fi marcate cu indicatoare de trafic. Mascota Devin va arbitra competiţiile şi îi va învăţa pe copii cum să se comporte în trafic. Mai mult de 3.000 de copii însoţiţi de adulţi vor fi expuşi la aceste mesaje.
Etichete pentru gâtul sticlelorImaginea mascotei Devin, împreună cu mesaje despre siguranţa traficului, vor fi tipărite pe etichetele pentru gâtul sticlelor şi ataşate sticlelor de apă Devin. Vor fi produse şi distribuite pe piaţa românească mai mult de 1 milion de astfel de etichete.