Национална инициатива за намаляване на пътнотранспортния травматизъм "Мисия Нула"

Initiative details

Национална инициатива за намаляване на пътнотранспортния травматизъм "Мисия Нула"
-

Organisation details

1
Bulgaria
Sofia

Contact name

Emil Markov

Telephone number

+359 886 078 419

Project activities

If you work together with external partners, list the most important partners and briefly describe their role.

Главна прокуратура, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура"

Evaluation

Please briefly explain why your initiative is a good example of improving road safety.

„Мисия нула“ е програма на Института за пътна безопасност за предотвратяване на пътни наранявания със смел подход към пътната безопасност. За да се случи това е необходимо да предвиждаме непредвидимото, да възприемем необяснимото и да проектираме немислимото.
„Мисия нула“ отказва да приеме смъртните случаи по пътищата и сериозните наранявания като неизбежни и за сметка на мобилността. Целта на програмата е, че никой не трябва да бъде убит или сериозно ранен поради пътнотранспортни произшествия, и че проектирането на пътнотранспортната система следва да бъде адаптирано към тези изисквания. В повечето пътнoтранспортни системи участниците в пътното движение носят пълна отговорност за безопасността. Основния фокус е към тяхното поведение. Всички усилия са насочени за промяна на поведението на всеки отделен водач. Този традиционен подход е напълно изчерпан. Доказателство за това е, че повече от 9 години жертвите от ПТП са една постоянна константа /700-600/ убити на година въпреки усилията на цялото общество. Преминаването към нов етап за развитието на безопасността на движението в България е възможност за създаването на политики, с които да се реализира „Мисия нула“ жертви от ПТП.
„Мисия нула“ е иновативна нова система за управление на работата по безопасност на движението, където проектантите на транспортната система носят общата отговорност за състоянието на безопасността по пътищата. Ако до този момент всички усилия са били насочени да променим човека, то при Мисия нула усилията се насочват да променим средата (пътна среда, превозни средства, подкрепа за добри социални норми).
Философията – човек допуска грешки, транспортната система не допуска смъртни случай и тежки наранявания е в основата на програмата „Мисия нула“.