MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Verbeteren van voertuigen & infrastructuur

Verbeteren van voertuigen & infrastructuur

Europejski Tydzień Mobilności został zainicjowany w 2002 roku przez Komisję Europejską. Odbywa się każdego roku w dniach 16-22 września. Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej. W dniach 16-22 września również w Słupsku miało miejsce wiele akcji na rzecz zrównoważonego transportu.

Entre los días 11 y 17 de julio la DGT y los ayuntamientos llevarán a cabo una campaña de vigilancia y control de las condiciones del vehículo. La antigüedad media del parque de turismos ha aumentado en 3,7 años en el periodo 2007-2014. El riesgo de fallecer o resultar herido grave se multiplica por dos al comparar los accidentes ocurridos con vehículos de 10 a 15 años de antigüedad, en relación con los vehículos de menos de 5 años.

PROJECT The 3-month project is aimed at testing the new telematics system, which collects collision avoidance warnings from Cycle Safety Shield and their parameters, e.g. their location and time, speed of both potential crash opponents, etc.

Deaths among cyclists represent a swaggering share of all road fatalities. The most fatal accidents for cyclists are those with buses, LGVs and HGVs. Accidents occurring due to the blind spot of a lorry turning right account to almost a third of all serious cyclist-lorry accidents.

Tuesday, 17 May, 2016 - 00:00 to Sunday, 17 May, 2026 - 00:00
Spain

4 czerwca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku odbył się festyn sportowo-rekreacyjny pod hasłem: "Wszyscy jesteśmy tacy sami". Szkolny Klub Bezpieczeństwa DZIESIĄTKA przygotował stanowisko z alkogoglami. Rozdawaliśmy również ulotki i odblaski dla uczestników festynu. Obok stanowiska z alkogoglami odbywał się pokaz czynności służb ratowniczych. Celem obu stanowisk było pobudzanie do refleksji nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym

The School Safety Club in The Primary School No. 10 with Supportive Classes name Polonia in Słupsk reminds all the students about both their own safety and the nearest surrounding by keywords and school exhibitions. Now the time for trips, rallies and camps begins, so... Be careful! Be visible! Be reasonable! Be responsible! Be safe at your leisure!

Thursday, 26 May, 2016 - 00:00
Kec
Spain

Pages

Subscribe to RSS - Verbeteren van voertuigen & infrastructuur