MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Improve vehicles and infrastructure

Improve vehicles and infrastructure

Proyecto a nivel municipal de concienciación para la mejora de la movilidad y para la reducción del tráfico rodado en la franja de horario escolar. Consta de varias fases: - Información AMPAS y Centros Educativos. - Encuestas de participación. - Definición de Trayectos Seguros a cada Centro Educativo. - Eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la señalización. - Establecimiento de acciones de mejora del tráfico. - Fomento de iniciativas sostenibles. - Fase de prueba de la implementación. - Impantación final.

Thursday, 22 December, 2016 - 00:00 to Monday, 9 January, 2017 - 00:00
Spain
Tuesday, 20 December, 2016 - 00:00 to Friday, 23 December, 2016 - 00:00
Nea Peramos
Greece

Europejski Tydzień Mobilności został zainicjowany w 2002 roku przez Komisję Europejską. Odbywa się każdego roku w dniach 16-22 września. Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej. W dniach 16-22 września również w Słupsku miało miejsce wiele akcji na rzecz zrównoważonego transportu.

Entre los días 11 y 17 de julio la DGT y los ayuntamientos llevarán a cabo una campaña de vigilancia y control de las condiciones del vehículo. La antigüedad media del parque de turismos ha aumentado en 3,7 años en el periodo 2007-2014. El riesgo de fallecer o resultar herido grave se multiplica por dos al comparar los accidentes ocurridos con vehículos de 10 a 15 años de antigüedad, en relación con los vehículos de menos de 5 años.

PROJECT The 3-month project is aimed at testing the new telematics system, which collects collision avoidance warnings from Cycle Safety Shield and their parameters, e.g. their location and time, speed of both potential crash opponents, etc.

Deaths among cyclists represent a swaggering share of all road fatalities. The most fatal accidents for cyclists are those with buses, LGVs and HGVs. Accidents occurring due to the blind spot of a lorry turning right account to almost a third of all serious cyclist-lorry accidents.

Tuesday, 17 May, 2016 - 00:00 to Sunday, 17 May, 2026 - 00:00
Spain

4 czerwca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku odbył się festyn sportowo-rekreacyjny pod hasłem: "Wszyscy jesteśmy tacy sami". Szkolny Klub Bezpieczeństwa DZIESIĄTKA przygotował stanowisko z alkogoglami. Rozdawaliśmy również ulotki i odblaski dla uczestników festynu. Obok stanowiska z alkogoglami odbywał się pokaz czynności służb ratowniczych. Celem obu stanowisk było pobudzanie do refleksji nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym

Pages

Subscribe to RSS - Improve vehicles and infrastructure