MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Road Safety in Action

Självskattningsverktyg

Syftet med självskattningsverktyget är absolut inte att göra en rankinglista över ERSCharter-medlemmar. Den har tillkommit för att hjälpa medlemmar att öka sitt engagemang och sin aktivitet när det gäller säkrare vägar. Därför kommer resultatet av din bedömning inte att publiceras online – endast att fungera som tips till dig.

Hur använder man självskattningsverktyget?

  1. Ladda ned och öppna Excel-filen
  2. Fyll I dina kontaktuppgifter på den första sidan
  3. Den andra sidan utvärderar med en rad frågor den process som ditt engagemang för trafiksäkerhet inneburit. I varje steg ska du ange din förverkligandenivå genom att välja motsvarande ruta. Se till att du valt en ’uppnådd nivå’ i varje steg, innan du fortsätter till nästa sida. Du kan bara välja en ruta i varje steg. Om några rutor blir röda, väljer du bort den icke-tillämpliga rutan. I varje steg får du gärna skriva in ytterligare information eller kommentarer i kommentarsfältet.
  4. Den tredje sidan gäller den summativa bedömningen eller relevansen av ditt engagemang för trafiksäkerhet. För varje påstående ska du ange hur pass du håller med om påståendet genom att välja motsvarande ruta. Du kan bara välja en ruta per påstående. Om några rutor blir röda, väljer du bort den icke-tillämpliga rutan. Vid varje påstående får du gärna skriva in ytterligare information eller kommentarer i kommentarsfältet.
  5. När du fyllt i de två skattningssidorna, kan du se ditt resultat på resultatsidan.
  6. Spara Excel-filen och skicka den till charter@vias.be.