MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Road Safety in Action

Nástroj na samohodnotenie

Cieľom nástroja na samohodnotenie určite nie je robiť poradie medzi členmi ERSCharter; bol vytvorený na to, aby členom pomohol zlepšiť ich záväzok a činnosti pre bezpečnejšie cesty. Výsledky vášho hodnotenia preto nebudú zverejnené on-line, ale vám ich len oznámia.

Ako používať nástroj na samohodnotenie?

 

  1. Stiahnite si súbor vo formáte Excel a otvorte ho
  2. Na prvý hárok vpíšte svoje kontaktné údaje
  3. Druhý hárok je určený na hodnotenie procesu vášho záväzku v oblasti bezpečnosti cestnej premávky pomocou série otázok. Pre každý krok musíte vybrať a označiť príslušné okienko úrovne vašej realizácie. Skôr, než prejdete na ďalší hárok, pre každý krok nezabudnite vybrať možnosť „dosiahnutá úroveň“. Pre každý krok môže byť vybrané len jedno okienko. Niektoré okienka sa zmenia na červené. V takom prípade zrušte výber nevhodného okienka. Pri každom kroku bez obáv vpíšte doplňujúce informácie alebo poznámky do poľa „poznámka“.
  4. Tretí hárok sa týka „sumárneho hodnotenia“ alebo závažnosti vášho záväzku v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Pre každý krok musíte vybrať a označiť príslušné okienko vašej „dohody o úrovni“. Pre jedno vyhlásenie môže byť vybrané len jedno okienko. Niektoré okienka sa zmenia na červené. V takom prípade zrušte výber nevhodného okienka. Pre každé vyhlásenie bez obáv vpíšte doplňujúce informácie alebo poznámky do poľa „poznámka“.
  5. Po vyplnení týchto dvoch hodnotiacich hárkov sa v hárku „výsledky“ zobrazia výsledky.
  6. Súbor Excel uložte a pošlite ho na adresu charter@vias.be.