MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Road Safety in Action

Narzędzie do samooceny

Celem narzędzia do samooceny z pewnością nie jest stworzenie rankingu między członkami ERSCharter; narzędzie powstało, by pomagać członkom w zwiększaniu ich zaangażowania i działań na rzecz bezpieczeniejszych dróg. Dlatego wyniki Twojej oceny nie zostaną opublikowane on-line, mają Ci służyć pomocą.

Jak korzystać z narzędzia samooceny?

  1. Ściągnij i otwórz plik Excel
  2. Wpisz swoje dane kontaktowe w pierwszym arkuszu
  3. Drugi arkusz, za pomocą serii pytań, ocenia proces Twojego zaangażowania w bezpieczeństwo na drodze. Dla każdego kroku należy oznaczyć poziom realizacji, wybierając odpowiednie pole. Zanim przejdziesz do kolejnego arkusza, upewnij się, że wybrałeś "ukończony poziom" dla każdego kroku. Można wybrać tylko jedno pole dla danego kroku. Jeśli jakieś pole zabarwia się na czerwono, proszę odznacz nieodpowiednie pole. W każdym kroku możesz wpisać dodatkowe informacje lub komentarze w polu "komentarz".
  4. Trzeci arkusz dotyczy "oceny sumatywnej" lub roli Twojego zaangażowania w bezpieczeństwo na drodze. Dla każdego elementu powinieneś zaznaczyć swój "poziom zgody", wybierając odpowiednie pole. Można wybrać tylko jedno pole dla danego elementu. Jeśli jakieś pole zabarwia się na czerwono, proszę odznacz nieodpowiednie pole. W każdym elemencie możesz wpisać dodatkowe informacje lub komentarze w polu "komentarz".
  5. Po wypełnieniu dwóch arkuszy ocen, możesz zobaczyć swój wynik w arkuszu "wyniki".
  6. Zapisz plik Excel i wyślij go do charter@vias.be.