MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Road Safety in Action

Zelfbeoordelingstool

Deze zelfbeoordelingstool werd ontworpen om onze leden te helpen hun engagement en acties voor veiligere wegen te evalueren en verbeteren. De bedoeling is zeker geen ‘ranking’ maken van de ERSCharter-leden. Daarom zullen de resultaten van uw evaluatie ook niet online worden gepubliceerd. Ze dienen enkel als individueel advies.

Hoe gebruikt u de zelfbeoordelingstool?​

  1. Download en open het Excel-bestand.
  2. Vul uw contactgegevens in op de eerste sheet.
  3. De tweede sheet evalueert het proces van uw engagement voor verkeersveiligheid aan de hand van een reeks vragen. Voor elke stap duidt u het niveau dat u behaalde aan, door het overeenstemmende vakje aan te vinken. Ga na dat u een ‘behaald niveau’ selecteerde voor elke stap, voor u naar de volgende sheet gaat. Er kan slechts 1 vakje per stap worden aangevinkt. Als sommige vakjes rood kleuren, vink dan het foutieve vakje uit. U kunt voor elke stap ook bijkomende informatie of opmerkingen invullen in het veld ‘opmerking’.
  4. De derde sheet betreft de ‘summatieve evaluatie’ of de relevantie van uw engagement voor de verkeersveiligheid. Geef voor elke verklaring uw niveau van instemming aan, door het overeenstemmende vakje aan te vinken. U kunt slechts 1 vakje per verklaring aanvinken. Als sommige vakjes rood kleuren, vink dan het foutieve vakje uit. U kunt voor elke verklaring ook bijkomende informatie of opmerkingen invullen in het veld ‘opmerking’. Wanneer de twee evaluatiesheets zijn ingevuld, kunt u uw resultaten zien op de sheet ‘resultaten’.
  5. Bewaar het Excel-bestand en mail het naar charter@vias.be.