MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Road Safety in Action

Pašnovērtējuma rīks

Pašnovērtējuma rīka mērķis noteikti nav ERSCharter dalibnieku reitinga veidošana, tas ir ticis izveidots, lai palīdzētu dalibniekiem uzlabot savus centienus un darbības lielākas drošības uz ceļiem nodrošināšanā. Tāpēc Jūsu novērtējuma rezultāti netiks publicēti tiešsaistē, tie tikai dos ieteikumus Jums.

Kā lietot pašnovērtējuma rīku?

  1. Lejupielādējiet un atveriet Excel datni
  2. Ierakstiet savu kontaktinformāciju pirmajā lapā
  3. Otrajā lapā, izmantojot virkni jautājumu, tiek izvērtēti Jūsu centieni satiksmes drošības jomā. Katrā solī Jums jānorāda savu izpratnes līmeni, izvēloties atbilstošo lodziņu. Pirms pāriet uz nākamo lapu, pārliecinieties, ka katram solim esat atzīmējis “līmenis pabeigts”. Katrā solī var izvēlēties tikai vienu lodziņu. Ja kāds lodziņš parādās sarkanā krāsā, lūdzu, noņemiet atzīmi no neatbilstošā lodziņa. Katrā solī varat ierakstīt papildu informāciju vai komentārus lauciņā “Komentāri”.
  4. Trešajā lapā tiek parādīts “apkopojošs vērtējums”, jeb Jūsu centienu satiksmes drošības jomā atbilstība. Katram apgalvojumam Jums jāatzīmē Jūsu “piekrišanas līmenis”, izvēloties atbilstošo lodziņu. Katram apgalvojumam var izvēlēties tikai vienu lodziņu. Ja kāds lodziņš parādās sarkanā krāsā, lūdzu, noņemiet atzīmi no neatbilstošā lodziņa. Katram apgalvojumam varat ierakstīt papildu informāciju vai komentārus lauciņā “Komentāri”.
  5. Kad abas novērtēšanas lapas ir aizpildītas, savus rezultātus varat apskatīt lapā “Rezultāti”.
  6. Saglabājiet Excel datni un nosūtiet to uz charter@vias.be.