MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Road Safety in Action

Инструмент за самостоятелна оценка

Целта на инструмента за самостоятелна оценка разбира се не е да направи класация сред членовете на ERSCharter; той е създаден, за да помогне на членовете да подобрят своя ангажимент и действията си за по-безопасни пътища. Ето защо, резултатите от Вашата оценка няма да бъдат публикувани онлайн, а ще бъдат само за Ваша консултация.

Как да използвате инструмента за самостоятелна оценка?

  • ​Изтеглете и отворете файла в excel.
  • Попълнете Вашите данни за контакт на първия лист.
  • Вторият лист оценява процеса на Вашия ангажимент за безопасност на пътя чрез редица въпроси. За всяка стъпка трябва да отбелязвате Вашето ниво на реализиране чрез избиране на съответното квадратче. Уверете се, че сте избрали „постигнато ниво“ за всяка стъпка, преди да преминете към следващия лист. Може да се избира само едно квадратче на стъпка. Ако някои квадратчета стават червени, моля, отменете избора на неподходящото квадратче. За всяка стъпка можете да напишете допълнителна информация или коментари в полето за „коментар“.
  • Третият лист се отнася за „обща оценка“ или уместността на Вашия ангажимент за безопасност на пътя. За всяко твърдение трябва да отбележите Вашето „ниво на съгласие“ чрез избиране на съответното квадратче. Може да се избира само едно квадратче на твърдение. Ако някои квадратчета стават червени, моля, отменете избора на неподходящото квадратче. За всяко твърдение можете да напишете допълнителна информация или коментари в полето за „коментар“.
  • След като завършите двата листа за оценка, можете да видите резултатите си на листа за „резултати“.
  • Запазете файла в excel и го изпратете на charter@vias.be.