MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Bezpečnost silničního provozu v akci

Recent members' activities

Search Members' activities

Students in Greece advocate for road safety through innovative digital creations!

The Nationwide Student Contest of Digital Creation for Road Safety was held for the fifth consecutive year by Road Safety Institute (R.S.I.) “Panos Mylonas”, in collaboration with the Educational Radiotelevision & Digital Media Department of the Greek Ministry of Education & Religious Affairs.

Je to už téměř pět let, co Nejvyšší soud ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., představil novou webovou aplikaci obsahující podrobné informace ze soudních rozhodnutí, ve kterých se řešily nároky na náhradu za bolest, náhradu za ztížení společenského uplatnění (§ 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké (§ 2959 zákona č. 89/2012 Sb.).

Abstrakt: Bezpečnostní pásy jsou nejúčinnějším prostředkem ke zvýšení pasivní bezpečnosti vozidla. Povinnost jejich používání je stanovena legislativně; přesto tak mnozí nečiní. V článku jsme se zaměřili na nepoužívání bezpečnostních pásů v České republice v letech 2012–2021 s důrazem na genderové rozdíly. Údaje jsme čerpali (1) z bodového hodnocení řidičů, (2) databáze dopravních nehod a (3) nepřímých ukazatelů bezpečnosti. Všechny tři zdroje dat se shodly, že míra nepoužívání bezpečnostních pásů je u mužů signifikantně vyšší než u žen.

Tiskové zprávy Evropské rady pro bezpečnost v dopravě (ETSC) a komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i.
Brno, 2. ledna 2023

Evropská rada pro bezpečnost v dopravě (ETSC) vydala před nedávnem dvě tiskové zprávy [1], [2], v nichž představuje možnost využití snížení rychlostních limitů na silnicích také k řešení současné kritické situace v zásobování zemí Evropské Unie energiemi z důvodu ruské invaze na Ukrajinu.

Tisková zpráva řeckého Institutu bezpečnosti silničního provozu „Panos Mylonas“ [1] a komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Používání telefonu při řízení se dá odnaučit. Překvapivě pomocí telefonu
Brno, 8. prosince 2022

Nová řecká platforma učí lidskou mysl oprostit se od telefonu, když by se měla věnovat řízení. Činí tak pomocí aplikace v telefonu, což může na první pohled působit paradoxně, ale dává to smysl.

Pages