MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Good Practice

Výukový materiál dopravní výchovy pro střední školy

  1. Deutsch
  2. Čeština

Výukový materiál dopravní výchovy pro střední školy

Initiative details

Welche Zielgruppen haben Sie? 
pedagogové a studenti středních škol
Welches Problem wollen Sie angehen? 
dopravní výchova
Was planen Sie zu tun? Beschreiben Sie Ihre Ziele: 
zavedení dopravní výuky na střední školy
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ve spolupráci s SO BESIP zpracovalo výukový materiál "Dopravní výchova pro střední školy", jehož cílem je poskytnout kvalitní a ucelenou metodickou podporu pro výuku dopravní výchovy na SŠ pro pedagogy a další pracovníky. Výukový materiál se zaměřuje na oblast chodce, cyklisty, řidiče a spolujezdce a postupu řešení dopravní nehody. Vhodně je doplněn názornými pracovními listy.

Project activities

Wie wollen Sie vorgehen? Führen Sie die Maßnahmen auf, die Sie durchführen möchten: 
Daten 
Monday, 1 February, 2021 to Monday, 15 November, 2021
Name of action 

- pracovní schůzky s pedagogy
- školení
- implementace materiálu mezi studenty

Evaluation

Wie gehen Sie vor, um den Erfolg Ihrer Maßnahme zu bewerten? 
Srovnávání úrovně znalostí mezi studenty před a po implementaci materiálu.