MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Good Practice

Výukový materiál dopravní výchovy pro střední školy

  1. Dansk
  2. Čeština

Výukový materiál dopravní výchovy pro střední školy

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ve spolupráci s SO BESIP zpracovalo výukový materiál "Dopravní výchova pro střední školy", jehož cílem je poskytnout kvalitní a ucelenou metodickou podporu pro výuku dopravní výchovy na SŠ pro pedagogy a další pracovníky. Výukový materiál se zaměřuje na oblast chodce, cyklisty, řidiče a spolujezdce a postupu řešení dopravní nehody. Vhodně je doplněn názornými pracovními listy.

What problem did you address/are you addressing? 
dopravní výchova
What are your objectives? 
zavedení dopravní výuky na střední školy
Describe the characteristics of your target audience 
pedagogové a studenti středních škol
List the actions you carried/are carrying out 
Date 
Monday, 1 February, 2021 to Monday, 15 November, 2021
Name of action 

- pracovní schůzky s pedagogy
- školení
- implementace materiálu mezi studenty

How did you evaluate/are you evaluating the success of your action? 
Srovnávání úrovně znalostí mezi studenty před a po implementaci materiálu.