MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Good Practice

V Brně se bude testovat první autonomní minibus

  1. English
  2. Čeština

V Brně se bude testovat první autonomní minibus

Initiative details

Organisation details

Local / Public Authority
Mgr. Marek Vanžura, Ph.D., vedoucí Oblasti autonomního řízení, hlavní řešitel projektu SHOW marek.vanzura@cdv.cz
Please describe the main road safety challenges/problems you have addressed or are addressing. 
Autonomní mobilita
What are your objectives? 
zjištění, jak nejlépe zapojit autonomní systémy do veřejné dopravy

V Brně se bude testovat první autonomní minibus. Jak ho nejlépe zapojit do systému veřejné dopravy?
Na to odpoví výsledky zkušebního provozu autonomního minibusu, kterého se budou moci v druhé polovině roku zúčastnit obyvatelé i návštěvníci města Brna.

Zásluhu na tom mají řešitelé...

Project activities

List the actions you carried/are carrying out 
Date 
Friday, 1 July, 2022
Name of action 

Brno

Evaluation

What has been the effect of the activities? 
_