MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Good Practice

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU (BESIP) 2022-2030

  1. Magyar
  2. Čeština

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU (BESIP) 2022-2030

Please describe the main road safety challenges/problems you have addressed or are addressing. 
STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
What are your objectives? 
zvýšení bezpečnosti ve Zlínském kraji
V návaznosti na strategický dokument Strategie BESIP 2021-2030 byla Centrem dopravního výzkumu pro Zlínský kraj zpracována Strategie BESIP Zlínského kraje 2020 -2030, jejímž hlavním cílem je systematické snižování nehodovosti a potvrzení VIEZE NULA.

Project activities

List the actions you carried/are carrying out 
Date 
Monday, 21 March, 2022
Name of action 

Zlínský kraj

Evaluation

What has been the effect of the activities? 
_