MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Good Practice

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU (BESIP) 2022-2030

  1. Deutsch
  2. Čeština

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU (BESIP) 2022-2030

Welches Problem wollen Sie angehen? 
STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
Was planen Sie zu tun? Beschreiben Sie Ihre Ziele: 
zvýšení bezpečnosti ve Zlínském kraji
V návaznosti na strategický dokument Strategie BESIP 2021-2030 byla Centrem dopravního výzkumu pro Zlínský kraj zpracována Strategie BESIP Zlínského kraje 2020 -2030, jejímž hlavním cílem je systematické snižování nehodovosti a potvrzení VIEZE NULA.

Project activities

Wie wollen Sie vorgehen? Führen Sie die Maßnahmen auf, die Sie durchführen möchten: 
Daten 
Monday, 21 March, 2022
Name of action 

Zlínský kraj

Evaluation

Wie gehen Sie vor, um den Erfolg Ihrer Maßnahme zu bewerten? 
_