MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Good Practice

Projekt Dijaki dijakom za varno mobilnost v srednji šoli Republike Slovenije

  1. English
  2. Slovenščina

Projekt Dijaki dijakom za varno mobilnost v srednji šoli Republike Slovenije

Initiative details

Describe the characteristics of your target audience 
V prvem letu delovanja je bilo vključenih 28 srednjih šol. V drugem letu so se priključile še 4 šole, skupaj 32 srednjih šol, 32 ravnateljev, okrog 55 učiteljev in okrog 530 dijakov. Aktivnosti za dijake izvaja 11 zunanjih partnerjev. Sodelujoče šole so vključene v pet regijskih središč.

Organisation details

School / Research center
Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljanamag. Marta Novak, višja svetovalka področja Imarta.novak@zrss.si0038641717176
Please describe the main road safety challenges/problems you have addressed or are addressing. 
Naslavljam problem ozaveščanja dijakov o pomenu varne mobilnosti in trajnostne mobilnosti ter odgovornem ravnanju v cestnem prometu.
What are your objectives? 
Cilji projekta so: - dijake ozavestiti o pomenu varnosti in ustreznem ravnanju v cestnem prometu; - pri dijakih krepiti veščine za kulturo vedenja v cestnem prometu ter zdrav način življ
Ker je bilo na področju ozaveščanja dijakov o pomenu prometne vzgoje/varne mobilnosti v srednjih šolah zaznati velik primanjkljaji in ker podatki kažejo, da je vse več mladih srednješolcev, ki se ne zavedajo posledic pitja alkohola, uživanja prepovedanih substanc, smo na pobudo prometne stroke načrtovali projekt za dijake 1. letnikov v srednjih šolah. Namen projekta je širiti, mrežiti in se povezovati v klubu na šoli ter opravljati aktivnosti, ki smo jih načrtovali na Zavodu RS za šolstvo.

Project activities

List the actions you carried/are carrying out 
Date 
Friday, 1 September, 2017 to Tuesday, 1 September, 2020
Name of action 

PROJEKT: TRAJNOSTNA MOBILNOST DIJAKOV
Akcija: Dijaki dijakom za varno mobilnost v srednjih šolah

Evaluation

What has been the effect of the activities? 
Naše aktivnosti ocenjujemo kot zelo uspešne. Šole v projektu sledijo načrtovanim ciljem in aktivnostim, zapisane v dokumentu o delu v projektu. Šole, ki bodo opravile vse aktivnosti v treh letih, bodo pridobile naziv središče varne mobilnosti.
How have you shared information about your project and its results? 
Projekt širi in mreži število dijakov na 32 šolah vsako leto (projektni dijaki v treh letih, pridruženi dijaki). Projekt priključuje nove šole. Promovira se preko spletnih skupnosti (Tweet, FB, Moodle)
How many people did you reach/have you reached? 
Who carried/carries out the evaluation activities? 
External evaluation
Internal evaluation
When did/will you carry out the evaluation? 
Before, after and continuous monitoring
How many groups did you evaluate/have you evaluated? 
Number of interventions groups 
32
Number of control groups 
32
Please list the indicators you use to measure success 
DIJAK: K 1: Udeležba na dveh delavnicah K2: Vsak dijak v klubu vodi e-listovnik K3: Širjenje med vrstniki. K4: Priprava raziskovalno/projektno nalogo A5:Natečaju. A6: Regijska srečanja
Please describe the evaluation tools you use (i.e. surveys, interviews, focus groups, etc.) 
Poročila šol v spletni učilnici, medijska promocija, anketa