MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Good Practice

Jadę bezpiecznym autem – przedwakacyjny przegląd pojazdów

  1. Deutsch
  2. Polski

Jadę bezpiecznym autem – przedwakacyjny przegląd pojazdów

Initiative details

Welche Zielgruppen haben Sie? 
Kierowcy i inni uczestnicy ruchu ndrogowego
Welches Problem wollen Sie angehen? 
W szkolnej stacji kontroli pojazdów wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji i Polską Izbą Ubezpieczeń, nauczyciele diagności, policjanci, przedstawiciele PIU, oraz uczniowie samochodówki sprawdzają podstawowe zespoły pojazdów mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo takie jak: oświetlenie pojazdu, układ hamulcowy, układ kierowniczy, zawieszenie, oraz ogumienie. Przeprowadzone badania wykazują, że większość pojazdów jest w stosunkowo dobrym stanie technicznym, jednak zdarzają się i takie, które wymagają napraw. Policjanci uczestniczący w akcji podkreślili fakt, że wszyscy kierowcy, którzy zdecydowali się na kontrolę stanu technicznego swojego pojazdu, zasługują na miano osób wyjątkowo odpowiedzialnych, a także tworzących nową, lepszą kulturę uczestniczenia w ruchu drogowym – zachowanie godne naśladowania. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem, a wszyscy posiadacze pojazdów, którzy zdecydowali się na przeprowadzenie nieodpłatnego, dobrowolnego, kontrolnego badania stanu technicznego pojazdu nie kryli zadowolenia i od razu dopytywali o kolejny termin akcji. Akcję przeprowadzamy dwa razy w roku. Zimą - mając na uwadze porę roku, a tym samym zmieniające się warunki atmosferyczne m.in. szybko zapadający zmierzch oraz częste opady, a także zbliżające się ferie zimowe, przeprowadzamy działania, które mają na celu uświadomienie kierującym konieczności utrzymania właściwego stanu technicznego pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem stanu ogumienia, sprawności oświetlenia, układu wydechowego oraz wyposażenia wymaganego przepisami. Latem – przed długim wypoczynkiem, wyjazdami rodzinnymi w często dalekie trasy, warto uświadomić kierującym , jak wazny jest stan techniczny pojazdu przed taką podróżą. Dodatkowo w okresie pandemii, w każdym pojeździe, który zgłosił się na badanie, zostało przeprowadzone ozonowanie wnętrza , co ma ogromne znaczenie dla zdrowia i samopoczucie podróżujących pojazdem. W każdym pojeździe także uzupełniamy stan płynu do spryskiwaczy szyb, co ma szczególne znaczenie, przy trudnych warunkach atmosferycznych spowodowanych opadami.
Was planen Sie zu tun? Beschreiben Sie Ihre Ziele: 
Celem działań jest uświadomienie kierującym konieczności utrzymania właściwego stanu technicznego pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem stanu ogumienia, sprawności oświetlenia, układu wydechowego oraz wyposażenia wymaganego przepisami, a także troska o
W Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 cyklicznie, dwa razy w roku, przeprowadzamy akcję pod nazwą „Jadę bezpiecznym autem - przedwakacyjny przegląd pojazdów”. Jest to inspirujący przykład dla innych, ponieważ ma na celu poprawę świadomości kierowców jak ważny jest stan techniczny pojazdu i jak duży wpływ ma na bezpieczeństwo na drogach. Nasza Inicjatywa jest jednym z największych znanych nam projektów realizowanych przez szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Obejmuje współpracą Instytucje zarówno mające wpływ na tworzenie prawa drogowego, jak i kontrolujące i dbające o bezpieczeństwo w ruchu drogowym takie jak Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, czy Polska Izba Ubezpieczeń. Nasze cykliczne działania mają bardzo duży wpływ na podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego, a szczególnie kierujących pojazdami w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drogach. Obszar naszych działań stanowi miasto Stołeczne Warszawa, jednak informacje a co za tym idzie skutki podnoszenia świadomości, są rozpowszechniane na obszar całego kraju za pośrednictwem mediów, które zawsze są obecne podczas naszych działań i relacjonują przebieg organizowanej przez nas akcji za pośrednictwem prasy, radia, telewizji, Internetu i innych masowych środków przekazu. Elementem łączącym nas z naszymi Partnerami Strategicznymi jest troska o poprawę bezpieczeństwa na drogach, zminimalizowania liczby wypadków i kolizji drogowych a tym samym uratowanie wielu istnień ludzkich poprzez promowanie bezpiecznych zachowań i działań zapobiegających niebezpiecznym w skutkach zdarzeniom drogowym. Dlatego postanowiliśmy zgłosimy naszą inicjatywę do konkursu o Nagrodę za doskonałość w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego Excellence in Road Safety Awards 2021

Project activities

If you work together with external partners, list the most important partners and briefly describe their role. 
Szkoła współpracuje z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, której funkcjonariusze regularnie prowadzą zajęcia z uczniami na tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, wybraliśmy WRD KSP jako Partnerów naszych działań. Dodatkowo Partnerem naszym jest także Polska Izba Ubezpieczeń, która zajmuje się m.in. wspieraniem ustawodawcy w kształtowaniu prawa ubezpieczeniowego, opiniuje akty prawne i zgłasza ich projekty, Izba wymienia informacje i współpracuje z instytucjami zagranicznymi, pracuje na rzecz prawa wspólnotowego. Prowadzi biuro PIU w Brukseli. PIU upowszechnia dobre praktyki rynkowe, popularyzuje inicjatywy ubezpieczycieli (np. prewencyjne). Zwiększa świadomość ubezpieczeniową społeczeństwa. Popularyzuje wiedzę ubezpieczeniową w poradnikach i licznych publikacjach.
Wie wollen Sie vorgehen? Führen Sie die Maßnahmen auf, die Sie durchführen möchten: 
Daten 
Tuesday, 15 June, 2021
Name of action 

Jadę bezpiecznym autem – przedwakacyjny przegląd pojazdów

Evaluation

Wie gehen Sie vor, um den Erfolg Ihrer Maßnahme zu bewerten? 
Nasza Inicjatywa jest jednym z największych znanych nam projektów realizowanych przez szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Obejmuje współpracą Instytucje zarówno mające wpływ na tworzenie prawa drogowego, jak i kontrolujące i dbające o bezpieczeństwo w ruchu drogowym takie jak Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, czy Polska Izba Ubezpieczeń. Nasze cykliczne działania mają bardzo duży wpływ na podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego, a szczególnie kierujących pojazdami w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drogach. Obszar naszych działań stanowi miasto Stołeczne Warszawa, jednak informacje a co za tym idzie skutki podnoszenia świadomości, są rozpowszechniane na obszar całego kraju za pośrednictwem mediów, które zawsze są obecne podczas naszych działań i relacjonują przebieg organizowanej przez nas akcji za pośrednictwem prasy, radia, telewizji, Internetu i innych masowych środków przekazu. Elementem łączącym nas z naszymi Partnerami Strategicznymi jest troska o poprawę bezpieczeństwa na drogach, zminimalizowania liczby wypadków i kolizji drogowych a tym samym uratowanie wielu istnień ludzkich poprzez promowanie bezpiecznych zachowań i działań zapobiegających niebezpiecznym w skutkach zdarzeniom drogowym.
Wie werden Sie Ihre Ergebnisse verbreiten? 
• (Widoczność) Podczas trwania akcji również są obecne media, które relacjonują przebieg akcji, wywiady z kierowcami , którzy przybyli na stacje diagnostyczną, a także briefingi prasowe z udziałem Organizatorów Akcji. Znaczna większość kierowców deklaruje , że dowiedziała się o akcji właśnie poprzez media. Na każdym pozytywnie zdiagnozowanym pojeździe został umieszczony znaczek, zaprojektowany przez szkołę z napisem „JADĘ BEZPIECZNYM AUTEM”
Wie viele Menschen wollen Sie erreichen? 
Is there a plan for continuing these activities in the coming years? 
Inicjatywa zaplanowana jest na kolejne lata, cyklicznie 2 razy w roku.
Wer wird die Evaluierung vornehmen? 
Internal evaluation
Name of the external evaluator 
kierowcy
Wie viele Gruppen werden Sie evaluieren? 
Interventionsgruppen 
1
Kontrollgruppen 
1
Bitte führen Sie die Indikatoren auf, mit denen Sie den Erfolg messen wollen 
Możliwe jest zmierzenie wpływu i pozytywnego oddziaływania inicjatywy. Policja prowadzi coroczne statystyki wypadków i kolizji drogowych, które przedstawiają charakter i liczbe zdarzeń.
Bitte beschreiben Sie die Evaluierungswerkzeuge, die Sie verwenden wollen, z. B. Umfragen, Interviews, Schwerpunktgruppen usw. 
• (Widoczność) Podczas trwania akcji również są obecne media, które relacjonują przebieg akcji, wywiady z kierowcami , którzy przybyli na stacje diagnostyczną, a także briefingi prasowe z udziałem Organizatorów Akcji. Znaczna większość kierowców deklaruj