MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Good Practice

Good practice submission

  1. Español
  2. Български

Good practice submission

Please describe the main road safety challenges/problems you have addressed or are addressing. 
Ограничаване на пътнотранспортния травматизъм с деца
What are your objectives? 
Организиране и провеждане на първо национално състезание по безопасност на движението по пътищата (детски полицейски управления)
Провеждане на Седмица за превенция на детската пътна безопасност с Ден на превенцията

Project activities

List the actions you carried/are carrying out 
Date 
Wednesday, 25 April, 2018 to Friday, 27 April, 2018
Name of action 

След 2-годишно обучение на деца-членове на Детско полицейско управление (ДПУ), в което са включени часове по безопасност на движението по пътищата (БДП), децата от ДПУ се състезават на местно ниво в 3 дисциплини, една от които е по БДП. Отборите-победители се явяват на национално състезание по тези дисциплини. Състезанието по БДП е в 3 етапа - отговор на въпроси по Закона за движението по пътищата, редене на пъзел на пътен знак и управление на велосипед по полигон. Целта е децата да са теоретично и практически подготвени за правилно поведение на пътя като различни участници в движението по пътищата, което да спомогне намаляването на травматизма сред деца. Състезанието ще се проведе за първи път.

Date 
Monday, 24 September, 2018 to Sunday, 30 September, 2018
Name of action 

Традиционно организирана и провеждана Седмица за превенция на детската пътна безопасност и в съботния ден на седмицата - Ден на превенцията. Мероприятието е провеждано 4 години. През 2018 г. ще се проведе за 5 път. На национално ниво се създава организация за подготовка на институциите за първия учебен ден, който в Република България е 15 септември. От началото на септември се извършват редица дейности, за да се създадат безопасни условия за децата. В последната седмица на месец септември се отчита изпълнението на изпълненото и се планират съвместни действия между органите на пътна полиция и органите на образованието.

Evaluation

What has been the effect of the activities? 
Чрез оценка на проблема преди и след интервенцията и чрез наблюдение
How have you shared information about your project and its results? 
Чрез интернет страниците на: Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция "Национална полиция", областните дирекции на министерството; чрез facebook страницата на Главна дирекция "Национална полиция" и чрез twitter профила на "Пътна полиция" при дирекцията
How many people did you reach/have you reached? 
Who carried/carries out the evaluation activities? 
Internal evaluation
When did/will you carry out the evaluation? 
Before, after and continuous monitoring
How many groups did you evaluate/have you evaluated? 
Number of interventions groups 
2
Number of control groups 
2
Please list the indicators you use to measure success 
Брой деца, пострадали при ПТП (загинали и ранени) за предходната година в сравнение с 2018 г.
Брой деца, реално участвали в двете мероприятия и отношението им към БДП
Please describe the evaluation tools you use (i.e. surveys, interviews, focus groups, etc.) 
Статистически данни от Автоматизирана информационна система за отчитане на пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени
Анкети с деца за двете мероприятия