MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Good Practice

Good practice submission

  1. Deutsch
  2. Български

Good practice submission

Welches Problem wollen Sie angehen? 
Ограничаване на пътнотранспортния травматизъм с деца
Was planen Sie zu tun? Beschreiben Sie Ihre Ziele: 
Организиране и провеждане на първо национално състезание по безопасност на движението по пътищата (детски полицейски управления)
Провеждане на Седмица за превенция на детската пътна безопасност с Ден на превенцията

Project activities

Wie wollen Sie vorgehen? Führen Sie die Maßnahmen auf, die Sie durchführen möchten: 
Daten 
Wednesday, 25 April, 2018 to Friday, 27 April, 2018
Name of action 

След 2-годишно обучение на деца-членове на Детско полицейско управление (ДПУ), в което са включени часове по безопасност на движението по пътищата (БДП), децата от ДПУ се състезават на местно ниво в 3 дисциплини, една от които е по БДП. Отборите-победители се явяват на национално състезание по тези дисциплини. Състезанието по БДП е в 3 етапа - отговор на въпроси по Закона за движението по пътищата, редене на пъзел на пътен знак и управление на велосипед по полигон. Целта е децата да са теоретично и практически подготвени за правилно поведение на пътя като различни участници в движението по пътищата, което да спомогне намаляването на травматизма сред деца. Състезанието ще се проведе за първи път.

Daten 
Monday, 24 September, 2018 to Sunday, 30 September, 2018
Name of action 

Традиционно организирана и провеждана Седмица за превенция на детската пътна безопасност и в съботния ден на седмицата - Ден на превенцията. Мероприятието е провеждано 4 години. През 2018 г. ще се проведе за 5 път. На национално ниво се създава организация за подготовка на институциите за първия учебен ден, който в Република България е 15 септември. От началото на септември се извършват редица дейности, за да се създадат безопасни условия за децата. В последната седмица на месец септември се отчита изпълнението на изпълненото и се планират съвместни действия между органите на пътна полиция и органите на образованието.

Evaluation

Wie gehen Sie vor, um den Erfolg Ihrer Maßnahme zu bewerten? 
Чрез оценка на проблема преди и след интервенцията и чрез наблюдение
Wie werden Sie Ihre Ergebnisse verbreiten? 
Чрез интернет страниците на: Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция "Национална полиция", областните дирекции на министерството; чрез facebook страницата на Главна дирекция "Национална полиция" и чрез twitter профила на "Пътна полиция" при дирекцията
Wie viele Menschen wollen Sie erreichen? 
Wer wird die Evaluierung vornehmen? 
Internal evaluation
Wann werden Sie die Evaluierung durchführen? 
Before, after and continuous monitoring
Wie viele Gruppen werden Sie evaluieren? 
Interventionsgruppen 
2
Kontrollgruppen 
2
Bitte führen Sie die Indikatoren auf, mit denen Sie den Erfolg messen wollen 
Брой деца, пострадали при ПТП (загинали и ранени) за предходната година в сравнение с 2018 г.
Брой деца, реално участвали в двете мероприятия и отношението им към БДП
Bitte beschreiben Sie die Evaluierungswerkzeuge, die Sie verwenden wollen, z. B. Umfragen, Interviews, Schwerpunktgruppen usw. 
Статистически данни от Автоматизирана информационна система за отчитане на пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени
Анкети с деца за двете мероприятия