MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Good Practice

Good practice submission

  1. Gaeilge
  2. Slovenščina

Good practice submission

What problem did you address/are you addressing? 
Umirjanje prometa v okolici OŠ V Krškem
What are your objectives? 
Urediti cesto v smislu mirujočega prometa
How many people did you reach/have you reached? 
List the actions you carried/are carrying out 
Date 
Friday, 30 March, 2018
Name of action 

Smo to že uredili.

How did you disseminate/are you disseminating results or how did you promote/are you promoting your initiative? 
O projektu bomo poročali v medijih na kongresu, na seminarjih in predstavitvah dobrih praks.Fizično pa bomo primer prakse izvedli tudi v okolici ostalih osnovnih šol.
How did you evaluate/are you evaluating the success of your action? 
Moritoring prometa, anketni vprašalniki.
Who carried/carries out the evaluation activities? 
External evaluation
Internal evaluation
When did/will you carry out the evaluation? 
Before, after and continuous monitoring
How many groups did you evaluate/have you evaluated? 
Number of interventions groups 
2
Number of control groups 
2
Please list the indicators you use to measure success 
Hitrost v coni 30 se je trajno zmanjšala.
Please describe the evaluation tools you use (i.e. surveys, interviews, focus groups, etc.) 
spletni vprašalnih, skrite meritve, vprašalnik razdeljen mimoidičim, strokovna javnost.