MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Good Practice

Create Rescue lane in case of traffic jams on highways!

  1. Hrvatski
  2. English

Create Rescue lane in case of traffic jams on highways!

Organisation details

Reševalni pas, zavod za izobraževanje in varnost v prometu, Logatec
Association
Contact name 
Anže Albreht
Telephone number 
0038641200910
Please describe the main road safety challenges/problems you have addressed or are addressing. 
Kot prostovoljni gasilec, po poklicu pa zdravstveni reševalec sem se na avtocestah in hitrih cesta vse prepogosto srečal s težavnim pristopom preko zastojev. Leta 2013 sem bil v enoti gasilcev, ki se je prebijala na mesto dogodka, a zaradi nepravilno razvrščenih vozil nismo mogli napredovati preko zastoja, izstopil sem iz vozila in peš utiral pot gasilskemu tovornemu vozilu. Ker me je zanimalo, zakaj ljudje ne vedo, da se je v primeru zastojev potrebno pravilno razvrstiti, sem raziskal področje. Ugotovil sem, da državne in pristojne institucije niso veliko ozaveščale, zato sem se odločil za začetek akcije Ustvarimo Reševalni pas na avtocestah. Z objavo posnetkov težav, ki jih imamo, želimo pri populaciji vzbuditi zavedanje, da je pravilno razvrščanje izjemnega pomena za reševanje življenj. Slovenija je izrazito tranzitna država, zato se z zastoji na avtocestah srečujemo vsakodnevno, reševalni pas pa je potrebno ustvarjati v vsakem zastoju in ne le v zastojih ob izrednih dogodkih.

Project activities

If you work together with external partners, list the most important partners and briefly describe their role. 
Sodelujemo z Družbo za avtoceste Republike Slovenije (DARS), ki je upravljalec slovenskih avtocest in hitrih cest - predlagamo ukrepe, za katere menimo, da bi ljudi še bolj prepričali v ustvarjanje reševalnega pasu ob zastojih. DARS nam redno dobavlja tudi nalepke, ki jih Zavod Reševalni pas brezplačno deli med uporabnike, s tem lastnika nalepke pripravimo do tega, da čuti svojo pripadnost akcije in z nalepko na vozilu tudi sam ozavešča. Z Agencijo za varnost prometa skupaj tvorimo pomembne preventivne aktivnosti v smislu apeliranja na medije in posredovanje pomembnih informacij voznikom in voznicam. Zavarovalnica Triglav d.d. je naš zvesti sponzor, skupaj pa tvorimo pomembne vsebine za portal TriglavLab in portal Vozim.se, oba portala sta izjemno aktivna pri promoviranju varne in strpne vožnje. Najpomembnejši sodelavci pa so potniki, ki nam iz vseh zastojev pošiljajo fotografije takega ali drugačnega ravnanja. Fotografij prometnih nesreč ali fotografij, ki so očitno posnete na nepravilen način (uporaba mobilnega aparata za volanom) pa ne objavljamo, saj bi v nasprotnem primeru s tem to vzpodbujali.
Please describe the project activities you carried/are carrying out and the time period over which these were implemented. 
Preko socialnih omrežji javnost ozaveščamo o pomembnosti Reševalnega pasu, organizacijo Zavod Reševalni pas pa smo ustanovili leta 2018. Preko socialnih omrežji ozaveščamo javnost o pomenu in namenu reševalnega pasu ob vsakem zastoju na avtocesti ali hitri cesti, redno objavljamo tudi napotke za varno in strpno vožnjo po avtocestah in hitrih cestah, na prireditvah ljudi ozaveščamo z deljenjem napotkov in brezplačnih nalepk "reševalni pas," slednjih smo razdelili že preko 60.000, predvajamo video posnetke iz intervencijskih vozil in jih učimo pravilnega ravnanja ob zastojih. Sodelujemo s slovenskim upravljalcem avtocest (DARS) in Agencijo za varnost prometa Republike Slovenije-skupaj pogosto sestankujemo in smo pomemben sogovornik pri soustvarjanju skupnih preventivnih akcij in ukrepov, ki jih lahko izvedejo omenjene institucije na tem področju. Redno se pojavljamo v medijih, organiziramo tudi odmevne dogodke z novinarskimi konferencami. S pomočjo sponzorjev pa smo kupili tudi 10 visoko kakovostnih kamer in jih v uporabo predali profesionalnim in prostovoljnim gasilskim enotam, katere nam pošiljajo posnetke s pomočjo katerih ljudem predstavljamo dejanske težave, s katerimi se pripadniki intervencijskih služb spopadamo ob reševanju. Pogosto predavamo tudi na srednjih šolah in v drugih organiziranih skupinah, kamor smo vabljeni. Prejeli smo tudi nagrado za posebne dosežke na področju prometne varnosti, ki nam jo je podelila Agencija za varnost prometa RS, bronasti znak Civilne zaščite RS, posebno priznanje župana Občine Logatec, osebno pa sem bil izbran za osebnost leta 2017 Radia94, Ime tedna in Ime meseca radia Val202. Ker je bila zakonska ureditev do leta 2017, smo predstavniki Zavoda vabljeni tudi v Držani zbor, kjer smo konstruktivno sodelovali pri kreiranju novele Zakona o pravilih cestnega prometa, kjer smo besedilo zakonske ureditve na novo formirali in poslanci so z absolutno večino predlog potrdili ( 14.odstavek 30. člena ZprCP RS).
List the actions you carried/are carrying out 
Date 
Wednesday, 1 June, 2022

Evaluation

What has been the effect of the activities? 
Naše vsebine v zadnjem mesecu, so na socialnih omrežjih dosegle tudi milijon oseb, kar je skoraj polovica vseh državljanov Republike Slovenije. V zadnjih 9 letih smo dosegli izjemno izboljšanje ob zastojih in vse pogosteje vidimo zastoje, v katerih so vozniki pravilno razvrščeni, intervencijske službe pa imajo prosto pot in pomoči potrebni ljudje tako več možnosti za hitrejšo pomoč. Naše aktivno ozaveščanje dosega tudi voznike iz tujine, ki so v tranzitu preko Slovenije, kar se izjemno pozna tudi ob zastojih. S svojim delovanjem, v to smo prepričani, smo vzpodbudili tudi kaznovanje voznikov, ki pravil pravilnega razvrščanja ne upoštevajo-tako je bilo leta 2020 izdanih 7 plačilnih nalogov za očitani prekršek, leta 2021 pa že 42-te podatke podajamo javnosti z namenom, da bi se zavedali, da bodo v primeru neupoštevanja pravil tudi kaznovani.
Please briefly explain why your initiative is a good example of improving road safety. 
Poklicni in prostovoljni gasilci smo v Sloveniji deležni najvišjega zaupanja državljanov, kar je tudi razlog, da ljudje več pozornosti in posluha namenijo težavam, s katerimi se soočamo ob svojem delu. Kot zdravstveni reševalec pa imam ljudem podajati tudi občutke in opažanja iz prve roke ter tako lahko vplivam na razumevanje nujnosti vzpostavljanja reševalnega pasu. Z nenehnim opozarjanjem ter objavljanjem, pojavljanjem v medijih in na cesti, lahko izredno vplivamo na prometno varnost. Nenehna prisotnost in kontakt s pristojnimi institucijami pa je dodana vrednost našemu delu, saj se naše ideje lahko na cestah pojavijo tudi v obliki preventivnih napisov na svetlobnih portalih, transparentih.
How have you shared information about your project and its results? 
Največje delo je opravljeno preko socialnih omrežij, delujemo na Facebook, Twitter in Instagram računih, imamo spletno stran ( www.resevalni-pas.si ), redno smo prisotni tudi na večjih dogodkih, kjer ljudi ozaveščamo in jim delimo reklamni material, prikazujemo posnetke intervencijskih voženj, sodelujemo z gasilskimi enotami iz cele Slovenije, vedno se odzovemo tudi vabilom medijev, ki želijo izjave, intervjuje in video ter foto material.

Supporting materials

Foto 2021
Foto 2021/1
Traffic jam without Rescue Lane
Ekipa Zavoda Reševalni pas in gostov na dogodku 2018
Traffic jam 2015
33.333 packet of first aid with our logo