MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Good Practice

Accessible city environment District Triaditza

  1. Français
  2. English

Accessible city environment District Triaditza

Organisation details

Неформална младежка група "Достъпна градска среда"
Association
Contact name 
Martin Kostov
Telephone number 
+359883547197
Please describe the main road safety challenges/problems you have addressed or are addressing. 
Нашите цели бяха: 1. Да реализираме успех, от който други млади хора да се учат и да следват, целящ да популяризира доброволното и солидарно начало в обществото. 2. Да превърнем градската среда в една по-уютно и приемащо място за хората, които се чувстват изолирани 3.Да създадем условия за равен достъп на хората с увреждания до услуги - Вярваме, че чрез този проект можем да дадем добър пример на младежите в града да бъдат социално ангажирани и инициативни към проблемите на заобикалящата ги среда. Хората с увреждания в България са сериозно изолирани от социалния живот в един град и това ги кара да се чувстват нежелани от обществото. Смятаме, че с малки, но правилни стъпки можем да бъдем инициаторите на ценностна промяна не само в нашия град, но и в цялата страна. Искаме тези хора да имат равен достъп до всяка една услуга, било то публична или частна. Да се чувстват равноправни граждани на нашия град. 3. Да възпитаме ценности като солидарност и приемственост у младите хора чрез повишаване на социалната им ангажираност в града - искаме чрез този проект да покажем, че всеки млад човек може да промени средата, в която живее, ако бъде инициативен и социално ангажиран. 4. Да ангажираме максимален брой местни жители на района с проблемите на хората с увреждания

Project activities

If you work together with external partners, list the most important partners and briefly describe their role. 
Bulgarian Paraolympic Union Agency for people with disabilities District Administration Triaditza Sport club Eagle
Please describe the project activities you carried/are carrying out and the time period over which these were implemented. 
През месец март участниците в проекта решихме да започнем проекта си чрез създаване на e-mail адрес и Фейсбук страница на проекта ни (https://www.facebook.com/accessibletriadica). Направихме екип за проучване на добри практики в сферата на изграждането на достъпна за хора с увреждания и безопасна градска среда за всички пешеходци, участващи в движението. През месец март след избиране на подходяща методология за анкетата, стигнахме до организиране на допитване сред гражданите, като проведем анкета сред хората с увреждания и живущите в район „Триадица“, за да установим най-належащите проблеми.Анкетата остана активна в периода 15.05-15.12.2021 г. и събра 70 подробни мнения, чиито резултати бяха анализирани и обобщени от екипа ни. https://docs.google.com/forms/d/1YbgpKUrOqt2iZpxPdZRSTY7b68pvo1Bccdcrvj6n_sg/edit#responses През месеците април и май чрез имейла на НМГ „Достъпна градска среда за район Триадица“ се обърнахме към няколко големи компании, държавни и общински институции, неправителствени организации на хората с увреждания, които да ни консултират в предостоящите ни дейности и с които да осъществим част от събитията. През юни осъществихме обучение за граждански активисти, като ги запознахме с нормативната уредба, каналите за осъществяване на граждански контрол над институциите, начините за провеждане на дейности на неформалната младежка група. През месец юли направихме и първата си среща с председателя на Българската параолимпийска асоциация, г-н Илия Лалов. Г-н Лалов се ангажира да ни съдейства с организирането на нашия спортен празник и да стане постоянен партньор на инициативата ни, която според него в бъдеще трябва да се разгърне като действаща неправителствена организация. През месец юли изпратихме и писмо до районната администрация с покана за среща с кмета на район „Триадица“ г-н Димитър Божилов с Вх.№ РТР21-ДР00-29 . На 29.07.2021 бяхме приети от кмета на район “Триадица” и представители на районната администрация. Поучихме пълна подкрепа за реализацията на целите, които бяха поставени пред нас. През месец август по покана на председателя на Агенция за хората с увреждания" г-н Минчо Коралски, представители на НМГ "Достъпна градска за среда за район Триадица" в компанията на зам.-кмета на район „Триадица“ Руслан Баждеков посетихме Агенцията и запознахме ръководството й с целите и визията на проекта ни за по-достъпна градска среда за хората с увреждания, както и за всички ползватели на публичната инфраструктура. Изясниха се възможностите за сътрудничество в района и беше посочен като конкретен проблем южния вход на Южния парк при ул. „Луи Айер“, който има нужда от инженерни промени за подобряване на достъпността. През месец септември започнахме да готвим провеждането на спортния празник и съответно изпратихме ново писмо до зам.-кмета на района Руслан Баждеков с Вх. № РТР21-ГР94-1866 с информация за празника. През септември от организацията на параолимпийците получихме потвърждение за участие в спортни дейности на няколко спортни организации. През октомври месец проведохме спортния си празник с участието на организации на хората с увреждания, доброволци и много млади хора. След осъщестяването на празника се заехме с пазарното проучване и избор на подходящо архитектурно съоръжение, което да помогне на хората, затруднени от градската среда в района. На база на анализираните анкети и проведените разговори, решихме това да е опасна пешеходна пътека в Южния парк, като намерихме подходяща строителна фирма и се заехме с изкарването на разрешения от съответните институции. На 18.01 входирахме писмо с № РТР22-ДР00-7, искайки официално разрешение от кмета на района, след като предварително бяхме съгласували работния проект на освежаващ ремонт с един от архитектите на района, а на 04.02 получихме официално разрешение с писмо с № РТР22-ДР00-7-[1]. На 24.02.2022 г. подписахме договор с фирмата за започване на ремонт при подходящи метеорологични условия. Поради лошото време и забавяне на строителните разрешения, ремонтът на пешеходната пътека на входа на Луи Айер е налице през месец април. Запознахме партньорите си с резултатите и издадохме кратка брошура с резултатите, които бяха публикувани и в социалните мрежи.
List the actions you carried/are carrying out 
Date 
Tuesday, 31 May, 2022

Evaluation

What has been the effect of the activities? 
По-достъпна централна градска среда в София за хората с двигателни затруднения, Повишена социална активност и обществена ангажираност на младите хора в града. Повишена информираност на гражданите на София за проблемите и предизвикателствата пред с хората с увреждания и достъпната градска среда. Промяна на модела, по който се изгражда и реконструира градската инфраструктура на територията на София и конкретно Триадица.
Please briefly explain why your initiative is a good example of improving road safety. 
Пътната безопасност в България е на ниско ниво не само поради проблеми в системата път-човек-автомобил, но и поради липсата на нормална среда за нормално придвижване на пешеходците Ние създадохме модел за подражание, като успяхме да създадем и нова инфраструктура, която да бъде ползвана от хората с увреждания и възрастните хора. Смятам, че като младежки проект станахме пионери в свързването на местните власти, организациите на хората с увреждания и националните органи.
How have you shared information about your project and its results? 
Проектът беше популяризиран на ниво социални мрежи, онлайн медии, както и чрез каналите на районната администрация, която ни беше основен партньор. Създадохме Фейсбук страница (https://www.facebook.com/accessibletriadica) и e-mail (dgstriaditza@gmail.com), както и профил в платформата Timeheroes, откъде набрахме доброволци за съорганизация на спортното ни събитие. На първо място изготвихме Google анкета, съобразена с важните въпроси, чиито отговори търсим от местното население на района и хората с двигателни проблеми. (https://docs.google.com/forms/d/1YbgpKUrOqt2iZpxPdZRSTY7b68pvo1Bccdcrvj6n_sg/edit#responses ). Решихме да популяризираме анкетата чрез Фейсбук групите: „Стрелбище“, „Белите брези“, „Гоце Делчев“, „Кръстова вада“, „Манастирски ливади“, „Иван Вазов“ и други, като тя достигна чрез социалните мрежи до стотици души, като имаме над 70 изключително подробни отговора в анкетата, които използвахме за целите на проекта, и обобщенията предадохме на районната администрация, която да реши множеството проблеми, които този проект не може да обхване. Анкетата беше разпространена и на сайта на районната администрация (https://triaditza.org/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/ ) Спортното ни събитие беше промотирано със спонсорство на реклама в размер на 16$ (https://www.facebook.com/events/1858418734364902/?ref=newsfeed), като стигнахме до над 5 600 души в рамките на 7 дни, а беше разпространено и в каналите за комуникация на района (http://triaditza.org/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA/) Целите и задачите на проекта ни популяризирахме чрез онлайн медията „Успелите.бг“ (https://uspelite.bg/da-napravim-parvata-stapka-kak-mladejka-grupa-sazdava-model-za-dostapna-gradska-sreda-1?fbclid=IwAR2XwWjYVrws9knnili6rj_YXGD1T6A8oLvPdYIeaE29Yo1ejSrXCxwIrF8), както и чрез студентската подкаст на Гьоте Институт „Хора без етикети“ (https://open.spotify.com/episode/4UiQsiB8yoXOm146c0gZ33 si=lhdaiAs3RMiTTSZ6WKzaOg&fbclid=IwAR33WOnbdFnSM06gEreAGkoOlGvx4jYDWJqTO8w6o6-Do5DC0JHnS1omnfw&nd=1 ) Поради характера на дейностите ни проектът „Достъпна градска среда - Триадица“ получи покана да се присъедини към платформата "European Road Safety Charter" на Европейската комисия, която подкрепя граждански организации, които допринасят за развитието на елементите на публичната среда. (https://road-safety-charter.ec.europa.eu/member/accessible-city-environment-triaditza_en). Получихме и номинация в категория "Организации" на Годишните награди за доброволчество "Героите 21" на платформата Timeheroes, като бяхме номинирани заради положителното си и проактивно отношение към позабравената тема с достъпността. След завършването на дейностите по проекта и адаптацията на пешеходната пътека изработихме брошура от 12 страници с постигнатите резултати и вложените усилия, която разпространихме сред нашите партньори. Поради ограничението за файлове в раздел анекси, всички снимки са качени тук: https://drive.google.com/file/d/1E2gMFXsxCVJOqsUy9M0Bg4R1Lex1U1b6/view?usp=sharing

Supporting materials