Fleet operators

Thursday, June 1, 2023 - 12:21
W latach 2000-2009 w Gdańsku odnotowywano średnio 649 wypadków drogowych, w których każdego roku życie traciło 29 osób. Tylko w 2009 r., na gdańskich drogach zginęły aż 33 osoby. Każda śmierć niesie za sobą przede wszystkim dramat rodzin ofiar, ale również ma wpływ na Gdańsk jako wspólnotę, którą od początku swojej misji i pracy formował oraz dbał prezydent Paweł Adamowicz. To dzięki jego inicjatywie od 2010 r. konsekwentnie wdrażamy i rozwijamy interdyscyplinarny plan poprawy bezpieczeństwa – Gdański Program Uspokajania Ruchu, który w kolejnych latach został przekształcony w Gdański Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na latach 2016-2030.
Gdańska Wizja Zero jest wizją troski szczególnie o pieszych i rowerzystów, co realizujemy przede wszystkim poprzez działania infrastrukturalne na rzecz ich ochrony, jak i zmniejszenie prędkości poruszających się po gdańskich drogach pojazdów. Co ciekawe, ogólnopolskie niezależne raporty (Janosik / Oponeo), przygotowywane co roku dla dużych miast, klasyfikują Gdańsk – mimo wielu wprowadzonych zmian – w ścisłej czołówce tych, po których, w ocenie kierowców, jeździ się najlepiej. Widać więc, że nasze działania, takie jak tworzenie stref zamieszkania, ograniczania prędkości do 30 km/h i innych, nie powodują zmniejszania płynności ruchu.
Musimy zdać sobie sprawę, że drogi są wspólną przestrzenią publiczną, z której korzystają kierowcy, rowerzyści i piesi. Wielu Gdańszczan, a także osób odwiedzających nasze miasto znajdzie się we wszystkich tych rolach, w różnym czasie, dlatego istotne jest, aby w każdej z nich mieli poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
Gdańskie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego miały i mają na celu także zmianę nawyków transportowych ukierunkowanych bardziej na mobilność aktywną przy ograniczeniu wykorzystania samochodu.
Zawsze, wspólnie z mieszkańcami Gdańska, będziemy działać na rzecz minimalizacji liczby wypadków drogowych i ich skutków, przede wszystkim ofiar.
Subscribe to Fleet operators