MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
node
  1. Čeština
  2. English

Initiative details

Describe the characteristics of your target audience 
5000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Bielska - Białej

Organisation details

Please describe the main road safety challenges/problems you have addressed or are addressing. 
Budzenie świadomości zagrożeń w ruchu drogowym oraz nauka skutecznego reagowania.Celem nadrzędnym naszej działalności edukacyjnej jest BEZWGLĘDNA redukcja zdarzeń drogowych z udziałem młodych kierowców w wieku 18-25 lat.Wszystkie działania prowadzone są w duchu propagowania filozofii ecodrive.
What are your objectives? 
edukacja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
popularyzacja ecodrive
BEZWZGLĘDNA redukcja zdarzeń drogowych z udziałem młodych kierowców
krzewienie kultury jazdy i prawidłowych postaw społecznie odpowiedzialnych

Project activities

List the actions you carried/are carrying out 
Date 
Friday, 21 March, 2014
Name of action 

MISTRZUNIO KIEROWNICY

Date 
Tuesday, 1 April, 2014 to Sunday, 30 November, 2014
Name of action 

KAMPANIA EDUKACYJNA BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!

Date 
Thursday, 1 May, 2014 to Saturday, 31 May, 2014
Name of action 

KAMPANIA EDUKACYJNA ŚWIADOMI I ODPOWIEDZIALNI

Evaluation

What has been the effect of the activities? 
opiniowanie placówek oświatowych, Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku - Białej, Urzędu Miejskiego w Bielsku - Białej - wydziałów: Spraw Obywatelskich, Polityki Społecznej, Zarządzania Energią, Komunikacji; Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej
How have you shared information about your project and its results? 
Telewizja, prasa, internet, portale społecznościowe, plakaty, ulotki
How many people did you reach/have you reached? 
Who carried/carries out the evaluation activities? 
External evaluation
Internal evaluation
When did/will you carry out the evaluation? 
Before, after and continuous monitoring
How many groups did you evaluate/have you evaluated? 
Number of interventions groups 
5
Number of control groups 
5
Please list the indicators you use to measure success 
statystyki wypadków Policji
Please describe the evaluation tools you use (i.e. surveys, interviews, focus groups, etc.) 
ankiety
listy referencyjne