Life depends on a second!

Initiative details

Pintér József c. r. főtörzszászlós, balesethelyszínelő 27 éve dolgozik a rendőrség kötelékében. A rendőr szakközépiskolát követően motoros járőrkét teljesített szolgálatot a BRFK-n, majd 18 évnyi aktív balesethelyszínelői szolgálat után 2018. április 1-től látja el a Veszprémi Balesetmegelőzési bizottság feladatait, ami magába foglalja többek között a baleset megelőzési előadások tartását az óvodás korosztálytól a nyugdíjasokig bezárólag, meglehetősen széles spektrumú hallgatóság között.
Az „Egy másodpercen múlik az élet” előadás-sorozat indulásáról: az alapgondolat 2013. decemberében fogalmazódott meg benne. Balesethelyszínelőként figyelve a világot úgy látta, hogy a 14 és 22 év közötti gyerekeknél a baleset-megelőzés terén nem kielégítő a tájékoztatás. Ők már az úgynevezett és sokat emlegetett „Z” generáció, akik a digitális világ rohamos fejlődése miatt, sok esetben teljesen el vannak szakadva a valóságtól. Egy teljesen más világ már az övék, a napjaik szinte háromnegyed részét az interneten töltik, chat, facebook, messenger stb., egy teljesen újan kialakult sajátos nyelvezettel és világnézettel. Ekkor határozta el, hogy a hosszú évek során a balesethelyszínelőket érő rengeteg, sok esetben a családi életünkre kiható negatív inger, emberi sorsok érthetetlen módon való kettétörését látva, a rengeteg családi tragédia nem szabad, hogy feledésbe merüljön.
Pintér József minden ehhez kapcsolódó feladatot, fejlesztést, újítást egyedül végez. A visszaigazolások alapján úgy tűnik, hogy talált egy kis rést a fiatalok felé, akik elfogadják tőle a szakmai szakzsargon mellőzésével a hallgatóságnak megfelelő stílusban közölt információkat, annak ellenére, hogy ez nem online vagy virtuális módon érkezik hozzájuk. Az előadásokkal mindenképpen hagy valamiféle nyomot a lelkükben, ami kicsit óvatosabbá és megfontoltabbá teszi őket.
A BALESET feliratú tábla, ami mára az előadás-sorozat védjegyévé vált. A baleset szót tovább gondolva az egyes betűk jelentésére fűzi rá előadásainak témáit, amit nagy sikerrel fogad folyamatosan közönsége. Tehát BALESET: Biztonsági öv hiánya, Alkohol. Linkség, Előzés, Sebesség, Elalvás, Telefon.
Előadásait már minden korosztályban keresik, az óvodától az idős otthonokig, a fuvarozó cégektől az egyetemekig. A nemzetközi megmérettetés sem váratott sokáig magára 2020-ban Szerbiában az Ivan Saric műszaki középiskolában tartott előadásokat szinkrontolmáccsal. Az első baleset megelőzési film már három nyelven, angolul, németül és szerbül is vetíthető a közönségnek. A legnagyobb kihívást a talán SINOSZ /Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége/ felkérése jelentette számára, ahol hallás és beszédkárosodott embereknek tartott előadást jelnyelvi tolmáccsal! Az előadás sikerét tükrözi, hogy az azt követő baleset-megelőzési filmje a „Sötét árnyék” már jelnyelvi tolmácsolással kiegészítve, az ORFK engedélyével került fel a világhálóra.

Initiative date

to

Who was/is your target audience?

Children 0-16
Young adults 17-25
Adults
Parents
Car drivers
Car drivers – professional
Van drivers
Lorry/truck drivers

Topic

Create awareness
Education in school or in community organizations

Organisation details

Veszprém Rendőrkapitányság
Local Public authority
Hungary
Veszprém

Contact name

Mocsári Tibor

Telephone number

+36209479267

Website link

Project activities

If you work together with external partners, list the most important partners and briefly describe their role.

Az előadások megszervezése során tanintézmények, művelődési házak, sportcsarnokok, városok és falvak, illetve munkahelyek képviselőivel vette fel a kapcsolatot.

Please describe the project activities you carried/are carrying out and the time period over which these were implemented.

Pintér József az elmúlt 6 évben 625 előadást tartott, ami sok esetben zsúfolásig telt színházakat, művelődési központokat jelent 500-600 fős hallgatósággal. A közönségéhez alkalmazkodva, képes megszólítani a közlekedőket a kis óvodástól kezdve a vállalkozói szféra képviselőin át a fogyatékkal élőkig. Minden társadalmi réteg és minden korosztály számára üzenetet közvetít.
Mondanivalója ettől válik kiemelten hitelessé és fontossá!

Evaluation

What has been the effect of the activities?

A mintegy 600 előadása során több 10000 hallgatónak tartott előadást és mutatta meg a közúti közlekedési balesetek sötét oldalát és hívta fel a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára. A személyes megbeszélések során jelentősen javult az előadások hallgatóinak szabálytisztelete.

Please briefly explain why your initiative is a good example of improving road safety.

A közúti közlekedés árnyoldala a közlekedési baleset. Ezt kevesen ismerik, nincsenek tudatában pl. a gyorshajtás, vagy a biztonsági öv mellőzésének következményeivel.
Egy baleseti helyszínelő szemével bemutatni, hogy mi történik egy baleset bekövetkezése után, teljesen újszerű megközelítés.

How have you shared information about your project and its results?

Személyes előadások és videók. Az előadások során bemutatott fényképek és videók tartalma nem teszi lehetővé, hogy teljes mértékben megjelenhessenek a közösségi médiában.
https://www.youtube.com/watch?v=WKa_yO4lW7k&ab_channel=PoliceHungary

https://www.youtube.com/watch?v=XAyEr4mussg&ab_channel=PoliceHungary

https://www.youtube.com/watch?v=L5JcF2b6QF0&ab_channel=Totalcar.hu