MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Belgium

Belgium

ISO 3166-1 alpha-2 code 
BE

Institute for Sustainable Mobility, Ghent University


The Institute for Sustainable Mobility of Ghent University focuses since its launch in 1999 on the various aspects of the integrated combination of mobility, livability, safety, health, environmental quality and social value. This integrated approach is increasingly forming the subject of research in Flanders and Europe, and has become an important urban phenomenon. In this context, IDM aims to continue and deepen its scientific research on the subject of "The Livable City".

 

De Post - La Poste NV/SA

De Post is in België het toonaangevende postbedrijf dat rechtstreeks of via haar dochterondernemingen een waaier van diensten en producten aanbiedt zoals nationale en internationale briefwisseling en zendingen, pakket- en expresdiensten, krantenbezorging, document management, bank-en verzekeringsproducten. 


 

The Belgian Post Group


The Belgian Post Group is Belgium's leading postal company that - directly or through its subsidiaries - offers a range of services and products such as national and international letters and packages, parcels and express services, newspaper delivery, document management, banking and insurance products.

 

Koninklijke federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners (FEBETRA)

FEBETRA, de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners, behartigt de belangen van het wegvervoer en de logistiek en dit zowel op regionaal, federaal, Europees als internationaal niveau.

De aangesloten leden kunnen bij ons terecht voor juridisch advies, informatie omtrent rijverboden, verkeersbelasting, douanedocumenten…

Onze dienstverlening behelst eveneens commerciële activiteiten: verkoopdienst (CMR, tachograafschijven…) en terugvordering van buitenlandse BTW.


 

Royal federation of Belgian carriers and logistic service providers (FEBETRA)


FEBETRA, the Royal federation of Belgian carriers and logistic service providers, represents the interests of road transport and logistics providers, at the regional, national, European and international level.

The associated members can turn to us for legal advice, information about driving bans, road tax, customs documents...

Our services also include commercial activities: sales service (CMR, tachograph...) and recovery of foreign VAT.

 

Instituut voor de autoCar en de autoBus (ICB)

Het ICB is het Belgisch kenniscentrum van de privé-ondernemingen in de sector van het bezoldigd gemeenschappelijk personenvervoer over de weg. De Raad van Bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve patronale en syndicale organisaties alsook de federale en regionale overheden. Het ICB realiseert voornamelijk juridische en economische studies en projecten die beantwoorden aan één of meerdere van de 7 strategische pijlers van het instituut waaronder verkeersveiligheid.


 

Institute for Coach and Bus


The Institute for Coach and Bus is the knowledge centre for Belgian private companies operating in the sector of public road passenger transport. The Board is composed of representatives of the trade unions and employers' organizations and the federal and regional governments. The ICB mainly carries out legal and economic studies and projects that correspond with one or more of the seven strategic pillars of the institute including road safety.

 

Colruyt Group

Onze kernactiviteit is distributie in België en Frankrijk. Dit omvat zowel detailhandel (retail) als groothandel. Overige activiteiten zijn de exploitatie van benzinestations, drukkerij, industrial automation, eigen productie-activiteiten en de productie van hernieuwbare energie.  


 

Colruyt Group


Colruyt Group’s core business is distribution in Belgium and France. This includes both retail and wholesale. Other activities include operation of petrol stations, printing, industrial automation, own production activities and the production of renewable energy.

 

GRACQ - Les cyclistes quotidiens

 

Pages

Subscribe to RSS - Belgium