MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Belgium

Belgium

ISO 3166-1 alpha-2 code 
BE

BASF Antwerp


In its sixty production installations, BASF Antwerp produces petrochemicals, plastics, fertilizers and refined chemicals for numerous applications in for example construction, automobile industry etc... BASF Antwerp has 3500 own employees, and gives work to about 1500 employees of partner companies. These employees are active in production, logistics and technical support services such as engineering, maintenance and laboratory.

 

Stad Hasselt


De stad Hasselt is de provinciehoofdstad van de provincie Limburg. De stad heeft ongeveer 73000 inwoners. Er werken ongeveer 1000 mensen bij de stad.

City of Hasselt

The city of Hasselt is the capital of the province of Limburg. The city has about 73,000 inhabitants. Approximately 1000 people are employed by the city. 

Stad Leuven

- Stedelijke overheid die in samenwerking met de lokale politie het beleid op het vlak van de verkeersveiligheid stuurt.

- Wordt onder meer ondersteund door de technische dienst, de dienst ruimtelijke planning, de jeugddienst om het beleid uit te stippelen en uit te voeren.

- De lokale politie werkt op basis van het zonaal veiligheidsplan mee aan de realisatie van de doelstellingen.

- Hierbij gaat de lokale politie ook uit van de visie die op het federale niveau over de verkeersveiligheidsproblematiek wordt aangereikt.


 

City of Leuven


- The City government directs the road safety policy in collaboration with the local police.- It is supported by the technical department, the urban development department and the youth department in defining and implementing the policy.- The local police contributes on the basis of a local safety plan to the realisation of the objectives.- Hereto the local police also adopts the federal vision on road safety issues.

 

P&V Groep

 

De P&V Groep is een Belgische, coöperatieve verzekeringsgroep bestaande uit 6 verzekeringsmaatschappijen waarvan de belangrijkste P&V Verzekeringen en VIVIUM zijn. P&V Verzekeringen werkt met een netwerk van exclusieve agenten, VIVIUM werkt uitsluitend met een netwerk van makelaars. De P&V Groep is de 6de verzekeringsgroep van België en haalde in 2009 een zakencijfer van 1,5 miljard EUR.

 

P&V Group

The P&V Group is a Belgian cooperative insurance group comprising six insurance companies with the most important being P&V Insurances and VIVIUM. P&V Insurance works with a network of exclusive agents, VIVIUM works with a network of brokers. The P&V Group is the sixth insurance in Belgium and achieved a turnover of EUR 1.5 billion in 2009.  

Fietsersbond VZW

De Fietsersbond vzw is een belangenvereniging en promoot het functioneel fietsgebruik als belangrijke oplossing voor de mobiliteitsknoop. De Fietsersbond werkt aan meer veiligheid en comfort voor fietsers en verdedigt de belangen van alle fietsers op alle beleidsniveaus. De organisatie levert onderzoek, advies en educatie en organiseert sensibiliseringscampagnes.

De Fietsersbond heeft een secretariaat in Antwerpen en Brussel, met 10 personeelsleden. De organisatie telt 50 lokale afdelingen.


 

Cyclists’ Union


Fietsersbond (Cyclists’ Union) association is a cyclists’ interest group and promotes functional cycling as an important solution for mobility problems. Fietsersbond campaigns for more safety and comfort for cyclists and defends the interests of all cyclists at all policy levels. The organisation provides research, advice and education and organises awareness campaigns.

Fietsersbond has a secretariat in Brussels and Antwerp, with 10 staff. The organization has 50 local divisions.

 

Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM), Universiteit Gent

Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM) van de Universiteit Gent richt zich, sedert zijn opstart in 1999, op diverse aspecten van de geïntegreerde samenhang van mobiliteit, leefbaarheid, veiligheid, volksgezondheid, ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijk toegevoegde waarde.

Deze geïntegreerde aanpak vormt vandaag in Vlaanderen en Europa meer en meer onderwerp van studie, en is ook een sterk stedelijk fenomeen geworden. In die zin wil het IDM zich in de problematiek van "De Leefbare Stad" verder wetenschappelijk verdiepen.


 

Pages

Subscribe to RSS - Belgium