MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Belgium

Belgium

ISO 3166-1 alpha-2 code 
BE

Belgian Road Research Centre (BRRC)


The Centre de Recherches routières (CRR) is a private non-profit research institute founded in 1952 by royal decree in application of a 1947 decree seeking to promote the development of research in industry. It operates in close cooperation with all of the road sector actors. The main activities of the centre are based on the following: 

- Research, development and application in the field of road design, construction and maintenance, road safety, mobility and the environment.

DRIVE up Safety kortweg DUS! vzw 'verkeersveiligheidsorganisatie voor jongeren!'


DUS! of voluit DRIVE up Safety verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren is een groep jonge mensen die ijvert voor veiligheid in het verkeer. Ons hoofddoel is om een maximum aantal jonge weggebruikers – voetgangers, fietsers en bestuurders – aan te zetten om zich veilig in het verkeer te bewegen.

Dit doen we aan de hand van allerlei positieve, interactieve en bovenal ludieke sensibilisatieacties op het terrein tussen onze doelgroep.

DUS! Heeft 2 voltijdse medewerkers en kan rekenen op een groep van een 100 gemotiveerde vrijwilligers.

OKRA, Trefpunt 55+

OKRA neemt initiatieven die leiden tot betere levensomstandigheden voor gepensioneerden en tot een betere samenleving voor iedereen. OKRA wil zoveel mogelijk gepensioneerden kansen geven en motiveren om deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten die bijdragen tot hun persoonlijke ontplooiing en hun deelname aan het maatschappelijke leven. OKRA is een democratische vereniging die gedragen wordt door de gepensioneerden zelf.


 

OKRA, Trefpunt 55+


OKRA takes initiatives that lead to better living conditions for pensioners and a better society for everyone. OKRA wants to give as many pensioners as possible the opportunities and motivate them to participate in social and cultural activities that contribute to their personal development and their participation in social life. OKRA is a democratic association which is supported by the pensioners themselves.

 

Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen (VCOV)

Officiële en erkende vertegenwoordiger van de ouderverenigingen van het Katholieke onderwijs in Vlaanderen: 2200 scholen, 1797 ouderverenigingen. Confederatie van 5 koepels, georganiseerd per bisdom.

 

 

Flemish Confederation of parents and parents associations

 

Official and authorized representative of the parents associations of the Catholic education in Flanders: 2200 schools, 1797 parents associations. Confederation of five umbrellas, organised by diocese.

 

 

ZEBRA vzw en Rondpunt

ZEBRA vzw telt 3 medewerkers en 1 afgevaardigd bestuurder. Zij voert actie en spoort iedereen aan die beroepsmatig of vanuit een persoonlijke relatie betrokken is om gepaste aandacht, zorg en hulp te geven aan kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met de gevolgen van een verkeersongeval.

Rondpunt telt 4 medewerkers en 1 coördinator. Rondpunt sensibiliseert rond een goede opvang van verkeersslachtoffers, ontwikkelt kennis, geeft vorming, informeert en brengt partners samen.

ZEBRA en Rondpunt werken nauw samen en fusioneren vanaf 1.1.2011. 

ZEBRA vzw and Rondpunt


ZEBRA association has three employees and a CEO. It takes action and urges everyone who is involved professionally or personally to dedicate the appropriate attention, care and assistance to children and young people who face the consequences of a road accident.

Rondpunt has four employees and a coordinator. Rondpunt raises awareness about quality care for accident victims, develops knowledge, provides training, informs and brings partners together.

ZEBRA and Rondpunt collaborate closely and will merge on 1.1.2011.

 

Mobiel 21

Mobiel 21 is een beweging voor ‘duurzame mobiliteit’. Mobiel 21 kiest ervoor de leefomgeving op een meer milieuvriendelijke en veiligere manier bereikbaar en leefbaar te maken. Mobiel 21 inspireert en activeert mensen, groepen, organisaties en beleid om doordacht om te gaan met verplaatsingen en verplaatsingswijzen.


 

Mobiel 21


Mobile 21 is a movement for "sustainable mobility". Mobile 21 aims to make the living environment more accessible and liveable in an environmentally friendly and safe way. Mobile 21 inspires and activates people, groups, organisations and policy makers to deal in an intelligent way with transport and ways of transport.

 

Pages

Subscribe to RSS - Belgium