MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

ZEBRA vzw en Rondpunt

What are you doing/aiming to do for road safety? 

Met betrekking tot de verkeerspreventie bij kinderen van het lager onderwijs zijn Rondpunt en ZEBRA ervan overtuigd dat het inzicht in het belang van verkeersveilig gedrag mee gestimuleerd kan worden door te vertrekken vanuit de eigen ervaringen en emoties van de kinderen in het verkeer. Rondpunt en ZEBRA geloven sterk in het betrekken van kinderen binnen verkeerseducatie.
 
Vanuit deze visie heeft ZEBRA met financiële steun van de Vlaamse overheid de mini-Zeppekit ontwikkeld voor het lager onderwijs in Vlaanderen. De mini-Zeppekit is een eenvoudig educatief instrument dat vanuit de emoties, vragen en ervaringen van kinderen bijdraagt tot verkeersveiligheid. Met deze vernieuwende insteek binnen de klassieke verkeerseducatie stimuleert ZEBRA leerkrachten om klassikaal dieper in te gaan op het belang verkeersveiligheid en geeft zij de leerkrachten een houvast om een moeilijk thema in de klas te brengen. En dit zowel voor kinderen die al een ernstig ongeval hebben meegemaakt als voor kinderen die nog geen ervaringen in het verkeer hebben.
 
ZEBRA heeft zich geëngageerd om 2300 basisscholen in Vlaanderen gratis van een mini-Zeppekit te voorzien. Scholen kunnen er gebruik van maken tijdens de verkeersweken die tot twee maal jaarlijks doorgaan. Leerkrachten kunnen steeds bij ZEBRA terecht voor meer achtergrondinformatie alsook op www. zeppekit.be. ZEBRA wil deze aanpak bevorderen door de methode te bevragen en eventueel bij te sturen. De mini-Zeppekit zou als een vaste tool binnen verkeerseducatie opgenomen moeten worden. Indien blijkt dat scholen en dus de kinderen gebaat zijn met deze aanpak, zal ZEBRA niet nalaten verdere fondsen te zoeken voor bijkomende mini-Zeppekits.
Rondpunt ondersteunt ZEBRA in dit concrete project.
 
In het verlengde van de mini-Zeppekit heeft ZEBRA de theatermaker en acteur Wim Geysen (www.wimgeysen.be) aangesproken om een theaterstuk rond kinderen en verkeersongevallen voor lagere schoolkinderen te maken. Dit resulteerde in Samoerai!, een stuk dat erin slaagt om op een creatieve en niet belerende manier duidelijk te maken dat het verkeer er is voor iedereen en dat het geen vijand hoeft te zijn. Het is een aanleiding om sociale competenties te versterken en om rond gevoelens van verdriet, angst,vreugde te werken in het kader van een verkeersongeval en de gevolgen ervan. ZEBRA promoot dit theaterstuk bij de lagere scholen in Vlaanderen door er expliciet naar te verwijzen in de mini-Zeppekit en via haar website www.zebraweb.be. Deze voorstelling kan door alle scholen rechtstreeks bij Wim Geysen geboekt worden.
 
Samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) worden verkeersthemakaarten ontwikkeld waarbij preventie en de belevingswereld van kinderen in het verkeer centraal staan. De stijl en de figuren van theaterstuk Samoerai! vormen de rode draad in tien thema's. Deze kaarten worden ook opgenomen in de catalogus en dus het vaste aanbod van het VSV en kunnen door scholen rechtstreeks besteld worden.
 
 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge