MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Wybrane programy realizowane przez Centrum BRD

  1. Gaeilge
  2. Polski

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest polską firmą z 25-letnim doświadczeniem. Od 15 lat specjalizujemy się w działalności związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego i ratownictwem. Działalność Centrum BRD opiera się na trzech głównych kierunkach: • działalności prewencyjnej związanej z Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego • prowadzeniu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa, począwszy od kursów podstawowych do profesjonalnych, dedykowanych dla służb mundurowych i medycznych. • produkcji zestawów pierwszej pomocy i apteczek. Wszystkie trzy kierunki są ze sobą komplementarne i pozwalają realizować spójnie misję jaką założyło dla siebie Centrum BRD. Wybrane programy realizowane przez Centrum BRD to m.in.: 1. Program „Pierwsza pomoc - to łatwe” Głównym celem programu jest szeroko pojęta edukacja dorosłych i dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizowana poprzez: • szkolenia i pokazy z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa • wyposażanie wybranych grup odbiorców w „narzędzia” (apteczki pozwalające na skuteczne udzielenie pierwszej pomocy) W ramach działalności szkoleniowej instruktorzy Szkoły Ratownictwa Centrum BRD przeszkolili ponad 6000 osób wpływając w ten sposób ewidentnie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i skuteczności udzielania pierwszej pomocy w Polsce. Uczestnikami szkoleń było m.in. ponad 3000 przedstawicieli służb mundurowych, a także 500 firm z całego kraju. W ostatnich latach Centrum BRD wydało swoim kursantom ponad 30% wszystkich wydanych w Polsce certyfikatów Europejskiej Rady Resuscytacji w ramach szkoleń CPR/AED. Ilość ta stanowiła także ponad 10 % certyfikatów CPR/AED wydanych w Europie. W zakresie produkowanych przez Centrum BRD zestawów pierwszej pomocy i apteczek od samego początku została przyjęta filozofia - podobnie jak przy organizacji szkoleń - zachowania najwyższej jakości i zapewnienia pełnego profesjonalizmu. Najwyższa jakość jest możliwa do osiągnięcia m.in. dzięki zastosowaniu w apteczkach ok. 97% zawartości produktów Polskich i Europejskich. Filozofia ta jest bardzo istotna, gdyż właśnie sprzęt służący do udzielania pierwszej pomocy należy do grupy przedmiotów często wykorzystywanych w sytuacji zagrożenia życia i przez to musi spełniać najwyższe normy jakościowe. Uzupełnieniem zestawów pierwszej pomocy jest także oferowany sprzęt medyczny m.in. AED. Nasze działania i produkty są już dostępne na terenie państw UE. 2. Program „Kacper – dziecko bezpieczne na drodze” Jest to autorski program realizowany przez Centrum BRD w formie imprezy ma o charakterze edukacyjnym. W zabawowej formie przemycana jest tematyka z zakresu wychowania komunikacyjnego. Wszystkie elementy imprezy skonsultowane zostały z władzami oświatowymi i policją. Uzyskała ona wysoką ocenę nie tylko samych uczestników (dzieci, nauczycieli, rodziców), ale przede wszystkim władz oświatowych, policji i tych instytucji, które statutowo odpowiedzialne są za poprawę bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Cel imprezy: • Poprawa bezpieczeństwa dzieci na drogach • Przybliżenie dzieciom w formie zabawowej tematyki związanej z ruchem drogowym • Uświadomienie dzieciom, że podejmowana tematyka dotyczy zarówno ich, jak i dorosłych (wspólne zabawy, konkursy, rywalizacja) • Zaproponowanie rodzicom i nauczycielom – opiekunom grup biorących udział w imprezach - przeniesienia proponowanych form na forum szkoły, przedszkola, środowiska • Wyposażenie dzieci w sprawdzone i zaakceptowane elementy zabezpieczające w ruchu drogowym i materiały edukacyjne • Wyposażenie wychowawców w materiały metodyczne wychowania komunikacyjnego w szkołach. Działania prowadzone w kierunku poprawy są rozwiązaniami systemowymi, realizowanymi od wielu lat w skali całego kraju i są odpowiednio nagłaśniane przez media. Proponowana forma spełnia bowiem jednocześnie dwa cele, o których była mowa wyżej: Bezpośrednie zabezpieczanie dzieci w ubiory fluorescencyjne z elementami odblaskowymi oraz edukację dzieci i dorosłych (rodziców i nauczycieli) 3. Program „Widoczny rowerzysta” Celem programu jest zwiększenie widoczności rowerzystów poprzez dystrybucję zestawów z elementami odblaskowymi dla każdego nieprawidłowo wyposażonego rowerzysty zatrzymanego przez policję. 4. Program „Twój As – to pas”. Celem jest zwiększenie świadomości na temat znaczenia zapinania pasów bezpieczeństwa. Działanie jest ukierunkowane na dzieci, a przez nich na ich rodziców. Realizacja polega na dystrybucji materiałów edukacyjnych w formie zakładki, zachęcającej do korzystania z pasów bezpieczeństwa i zwiększających bezpieczeństwo podróżujących. W realizację naszych działań prewencyjnych na terenie Polski włącza się m.in. Policja, oraz instytucje publiczne i prywatne.