MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

"Widoczni - Bezpieczni" - wpływ działań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym na życie i funkcjonowanie uczniów szkoły.

  1. Eesti
  2. Polski

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku cyklicznie i aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wraz z najbliższymi: rodzicami, rodzeństwem, babciami, dziadkami wykonują prace plastyczne, piszą wiersze, opowiadania, hasła promujące bezpieczne poruszanie się po drogach, piszą teksty piosenek, wykonują je na forum klasy, szkoły, środowiska lokalnego - uczą się i bawią jednocześnie. Wspólnie ze swoimi nauczycielami tworzą wystawy środowiskowe wytworów swoich prac – plastycznych, literackich, fotograficznych. To wszystko sprawia im radość z tworzenia, a poprzez swoje działania zwracają baczną uwagę dorosłym o problemie. Wszyscy uczniowie szkoły posiadają kamizeli odblaskowe, odblaski – które otrzymują zawsze podczas rozpoczęcia nowego roku szkolnego w klasie I szkoły podstawowej oraz podczas policyjnych akcji „Odblaskowe Pierwszaki” i przy innych działaniach. Odblaski są także nagrodami w różnych konkursach szkolnych. Co najważniejsze – uczniowie pamiętają o noszeniu elementów odblaskowych w każdej sytuacji – wyjście ze szkoły, podczas rajdów pieszych i rowerowych, wycieczek. Poza tym projektują ciekawe elementy stroju, tworzą „modę odblaskową”, a pokazy „mody z odblaskiem” przerastają nasze oczekiwania. Mobilizują rodziny do wspólnych działań, aby zaprojektować, uszyć, takie elementy stroju, które byłyby atrakcyjne dla młodych ludzi, aby nie wstydzili się ich nosić na co dzień, by być widocznym na drodze i nie tylko w drodze do i ze szkoły, ale także podczas popołudniowych, rodzinnych wspólnych wyjść, rowerowych przejażdżek. Na naszych gminnych drogach widzimy wyraźną poprawę noszenia kamizelek odblaskowych, odblasków przy rowerach – tak, to działania szkolne mają na to wpływ. Rodzice opowiadają, że efekty działań szkolnych odczuwają na „własnej skórze”. Dzieci wsiadając do samochodu natychmiast zajmują miejsce w foteliku, zapinają pasy bezpieczeństwa. Zwracają uwagę, aby inni też to czynili. Pilnują siebie nawzajem, aby nie hałasować w czasie podróży, bo to przeszkadza kierowcy. Są wyjątkowo wyczuleni na zakaz używania telefonu podczas prowadzenia auta przez kierowcę. Żaden rodzic, dorosły nie przejdzie przez ulicę w miejscu niedozwolonym – pilnują tego nasi uczniowie. Są ogromnie wyczuleni na tym punkcie. Niejednokrotnie rodzice opowiadali, że to właśnie ich dziecko zwróciło im uwagę „mamo, jak ty przechodzisz przez ulicę, tak nie wolno!!!”. Z tego nasuwa się wniosek - to dzieci edukują starszych dzięki wiedzy i umiejętnościom wyniesionym poprzez nasze przedsięwzięcia – wspólne działania we współpracy z policją, Stowarzyszeniem na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo” w Poznaniu (które przed wieloma laty zainspirowało nas do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w naszej „małej ojczyźnie”), wszystkimi placówkami z terenu Gminy Piątek, sołectwami, władzami samorządowymi. Dzieci znają zasady poruszania się po drogach rowerem. Wiedzą, że sami mogą jeździć po ulicach dopiero po uzyskaniu karty rowerowej. Dbają o rowery, aby były sprawne technicznie i posiadały konieczne światła. Zakładają kamizelki odblaskowe, koniecznie kaski chroniące głowę. Umieją reagować w sytuacji, gdy ktoś ulegnie wypadkowi. Znają zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wiedzą, jak zachować się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Znają numery alarmowe, potrafią wykonać resuscytację krążeniowo – oddechową. Najważniejszym dla nas efektem jest to, że od kilku lat nie ma wypadków drogowych z udziałem dzieci. Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym zainspirowały nas nauczycieli do napisania innowacji pedagogicznej pt. „Widoczni – Bezpieczni” na lata 2015-2017, która uzyskała akceptację Łódzkiego Kuratora Oświaty. Szkolni koordynatorzy ds. działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym: Bożena Szymczak – koordynator ds. bezpieczeństwa, Krystyna Grabowska – dyrektor szkoły. Piątek, dnia 19.04.2016r.