MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Výsledky celostátního sčítání dopravy 2020 (CSD2020)

  1. Polski
  2. Čeština

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., společně s firmami ManpowerGroup s.r.o. a Vars Brno, a.s., založilo sdružení CDVAMP, které je realizátorem Celostátního sčítání dopravy 2020 (CSD2020).

Sčítání v terénu probíhalo v období 07/2020–06/2021 na 6 465 sčítacích úsecích (z toho na dálnicích I. a II. třídy na 120 úsecích, na silnicích I. třídy na 1790 úsecích, na silnicích II. třídy na 3148 úsecích a na silnicích III. třídy na 1407 úsecích). Do sčítání se mohla zapojit i statutární města s místními komunikacemi, pokud měla zájem se zapojit. Úseky byly sčítány dle významnosti ve 4–6 opakováních. Každý úsek sčítalo jeden až šest brigádníků.

Vlastní sčítání intenzit dopravy probíhalo ručním způsobem pomocí chytrých mobilních telefonů s on-line/off-line přenosem dat do Aplikace CSD2020.

Tato pandemie přinesla všem zainteresovaným subjektům, ať už při samotném sběru dat v terénu nebo při vyhodnocování výsledků, nemalé komplikace, což se nezbytně promítlo i do samotného procesu vyhodnocení dat.

Naměřená data v rámci dalšího zpracování byla kontrolována z pohledu vzájemné odlehlosti dílčích měření a následně byla zpracována v souladu s metodikou CSD2020, která vychází z metodiky předchozího sčítání dopravy CSD2016.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR), pro které CSD2020 zpracováváme, zveřejnilo výsledky CSD2020 dne 27. 1. na webových stránkách ŘSD ČR a také na stránkách Ministerstva dopravy. Datová část kompletních výsledků po jednotlivých sčítacích místech je k dispozici na tomto odkazu ve formátu MS Excel.

Předpokládané termíny prezentačních výstupů CSD2020 ze strany ŘSD ČR jsou následující:

mapová část – březen 2022
webová aplikace – duben až květen 2022
Prvotní fáze průběhu CSD2020 jsou popsány v příspěvku „Celostátní sčítání dopravy 2020“ v mimořádném vydání časopisu Dopravní inženýrství v roce 2020. Další příspěvek byl pojmenován „Informace o průběhu Celostátního sčítání dopravy 2020“ a byl vydán v časopisu Silniční obzor v květnu 2021.

Průběh řešení CSD2020 byl prezentován veřejnosti v příspěvku „Zkušenosti s Celostátním sčítáním dopravy 2020–2021“ na Silniční konferenci v Olomouci dne 8. 9. 2021. Další prezentace výsledků CSD2020 je plánována na 9. 6. 2022 v rámci konference Dopravní infrastruktura.

Projekt CSD2020 se aktuálně nachází ve fázi tvorby závěrečných zpráv o výsledcích CSD2020 (ukončení do poloviny března t.r.).