MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Villads fra Valby - Sikker i trafikken

  1. Eesti
  2. Dansk

“Villads fra Valby – Sikker i trafikken", er et læringskoncept, der har til formål at hjælpe flere børn med at blive sikre i trafikken. Materialet er rettet mod de ældste børn i daginstitutionen og indskolingens 0. – 1 klasse. Ud fra tanken om at læring bedst sker gennem motivation, aktiviteter og leg, er materialet bygget op omkring masser af inddragelse, dialog og mange forskelligartede aktiviteter.

Konceptet har også andre læringsmaterialer tilknyttet, bl.a. medlemspakker til tre forskellige aldersgrupper: 3-4 år, 4-5 år og 5-6 år, som alle indeholder trafikspil og opgavehæfter, tilpasset barnets alder. Læs mere på www.sikkeritrafikken.dk.