MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Vesta Investment

  1. Malti
  2. English
What are you doing/aiming to do for road safety? 

For the European Road Safety Charter, Vesta Investment plans the following activities, which will be financially supported by Vesta Investment and its partners (not for profit activities):
Vertical and horizontal signalization of 3 black spots located on No. 5 National Road between Bucharest and Bulgarian border. In that area there have been produced 301 car injuries in the last 3 years.

Installing in this year of road separators on a very circulated road indicated by Traffic Police
Delivery of 700 reflective vests for school caravans and patrols.
Publications on our website of some presentations about road security elaborated by local specialists, because there is not something similar in Romania.
Bucharest, September 18th 2008
Română
Pentru Carta Europeană a Siguranţei Rutiere, Vesta Investment propune următoarele activităţi, care vor fi finanţate de Vesta Investment şi partenerii săi (activităţi care nu urmăresc profit):
Semnalizarea orizontală şi verticală a trei puncte negre pe drumul naţional DN5 Bucureşti – Giurgiu, puncte în care în perioada 2005 – 2008 s-au produs 301 accidente rutiere.

Instalarea până la sfârşitul anului 2008 de parapeţi elastici, pe un drum intens circulat, într-un punct stabilit de Poliţia Rutieră.
Distribuirea a 700 de veste reflectorizante pentru patrulele şi caravanele şcolare, inscripţionate corespunzător.
Introducerea pe site-ul firmei a unei pagini destinate siguranţei rutiere, în care se vor publica prezentări ale unor specialişti consacraţi în acest domeniu.