MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Universiteit Hasselt, bachelor- & masteropleiding verkeerskunde

  1. English
  2. Nederlands
What are you doing/aiming to do for road safety? 

Activiteit 1: Module Rijden Onder Invloed
 
Opzet: De module 'Rijden Onder Invloed' is een interdisciplinair project omtrent het thema alcohol. Hierin verdiepen we ons op interactieve wijze in de clichés, misverstanden, vooroordelen en aandachtspunten met betrekking tot alcohol. Meer specifiek wordt er ingegaan op de invloed van alcohol op het menselijk lichaam en het (verkeers)gedrag.
 
Doel: Deze actie heeft een sensibiliserend doel en probeert jongeren die op het punt staan hun rijbewijs te halen bewust te maken van gevaren van alcohol op hun rijgedrag.
 
Inhoud: De module neemt 3 uur tijd in beslag en wordt als volgt ingevuld:
- We starten met een introductie (presentatie) over de analyse van mobiliteit en verkeersveiligheid in Vlaanderen. (1 uur)
- Hierop volgt een stellingspel met 25 quizvragen over de effecten van alcohol op het lichaam en het (verkeers)gedrag. (1 uur). Naast het spelelement wordt hierbij ingegaan op verschillende vooroordelen en misverstanden die hierover bestaan. (1 uur)
- Tenslotte kunnen leerlingen aan den lijve ondervinden hoe het voelt om onder invloed te zijn van alcohol door een parcours met de auto af te leggen in de rijsimulator en/of via een hindernissenparcours met een promillebril.
 
Doelgroep: Klassen uit de 2de en de 3de graad secundair onderwijs in Vlaanderen.
 
Aantal deelnemers:
- per module: max. 30 deelnemers
- per jaar: ongeveer 400 deelnemers
 
Datum: de module loopt het hele schooljaar door.
 
Communcatie: Promotie via de website van de UHasselt - infobrochure bestemd voor leerkrachten en directie secundair onderwijs.
 
Activiteit 2: Verkeersquiz
 
Opzet: De Verkeerquiz is een wedstrijd die online gespeeld wordt met uitdagende vragen over verkeersveiligheid en mobiliteit. Homepage van deze quiz is www.verkeersquiz.be.
 
Doel: Het doel is inspelen op het bewustzijn van jongeren m.b.t. verkeersveiligheid en mobiliteit. De problematiek wordt daarom benaderd vanuit diverse invalshoeken zoals infrastructuur, wetgeving, ruimtelijke ordening, gedrag, communicatie, …
 
Inhoud: De verkeersquiz is een online spel dat jaarlijks georganiseerd wordt. Gedurende 3 weken worden elke week rond vier thema's (bv. verkeersveiligheid, gedrag, milieu, actualiteit) vijf vragen online gepubliceerd. Het gaat om een mix van vragen waarbij in de meeste gevallen parate kennis alleen niet voldoende is om de antwoorden te vinden. Deelnemers dienen dus zelf op onderzoek uit te gaan om de juiste antwoorden te vinden. Week- en eindwinnaars slepen mooie prijzen in de wacht.
 
Doelgroep: De verkeersquiz mikt in de eerste plaats op jongeren uit de 2de en de 3de graad secundair onderwijs in Vlaanderen en hoger onderwijs. Deelnemers kunnen zowel individueel als in teamverband (met de klas) deelnemen.
 
Aantal deelnemers: rond de 4.500 per jaar.
 
Communciatie: Promotie wordt gemaakt via websites van onze partners, direct mailings (elektronisch), affiches en brochures die verspreid worden naar scholen, bibliotheken en jeugddiensten, nieuwsbrieven, AXA-verzekeringsmaatschappijen, persbericht.
 
Activiteit 3: Jeugd GePoSitioneerd
 
Opzet: Met het project JeugdGePoSitioneerd willen we jongeren op een vernieuwende (GIS en GPS) en interactieve manier in contact brengen met de thema's verkeersveiligheid en mobiliteit. Met dit project gaan we zelfs een stapje verder en hebben jongeren inspraak in het mobiliteitsbeleid van hun eigen gemeente. Het zijn namelijk de jongeren zelf die aangeven waar zij het verkeersonveilig vinden in de omgeving van jeugd- en sportclubs, woonplaats... Daarnaast denken zij ook mee na over mogelijke oplossingen voor de verschillende knelpunten.
 
Doel: Met dit project willen we jongeren op een andere manier in contact brengen met mobiliteit en verkeersveiligheid en dit zowel in hun eigen vertrouwde als een vreemde omgeving. Het doel is ook om jongeren meer inspraak te geven in het verkeersveiligheids- en mobiliteitsbeleid binnen hun gemeente.
 
Inhoud: een spel is uitgewerkt waarbij jeugdverenigingen en consulenten van gemeentes samenwerken om de verkeersonveiligheid en mobiliteit in kaart te brengen. Het idee is dat verschillende groepjes jongeren binnen hun eigen omgeving met behulp van GIS (online website) en GPS een praktische analyse maken van de bereikbaarheid met verschillende vervoersmodi en van de verkeersveiligheid van door hen vaak bezochte locaties (jeugdlokalen, jeugdhuizen). Zij nemen het gemeentelijke beleid of de praktische gevolgen daarvan onder de loep met oog op mobiliteitsinspraak.
 
Doelgroep: Jeugdverenigingen 
 
Datum: de module loopt het hele jaar door. De datum wordt bepaald in overleg met de jeugdverenigingen.
 
Communciatie: Promotie via de website van de partners (IMOB - Mobiel21 - VVJ), infobrochure ontwikkeld in het kader van het project, Website www.jeugdgepositioneerd.be.
 
 
Wij organiseren ook activiteiten rond verkeersveiligheid in Azië en Zuid-Amerika.
 
 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge