MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV)

What are you doing/aiming to do for road safety? 

Dankzij een grote groep vrijwilligers mikt TLV op 100 schoolbezoeken per jaar voor de komende drie jaren. Met dit project “Veilig op Weg“ worden zo tot 10.000 jongeren bereikt per jaar. Elk bezoek valt uiteen in enerzijds een theoretisch gedeelte met aangepast didactisch materiaal (DVD, lesformulier, gadget) dat de belangrijkste lessen ivm dode hoek op 30 minuten tijd overloopt. Anderzijds wordt minimaal dezelfde tijd uitgetrokken per klas voor een demonstratie door een ervaren chauffeur in en rond een echte vrachtwagen in de schoolbuurt. Twee vrijwilligers trekken hiervoor een volledige dag uit per school.
 
De coordinatie met de school verloopt via TLV. In eerste instantie verzendt TLV een oproep naar alle scholen in Vlaanderen, waarna een selectie volgt. Naderhand wordt een datum afgesproken en een team van vrijwilligers samengesteld en aan de school toegewezen. Deze vrijwilligers hebben op hun beurt een specifieke opleiding gekregen.
 
Bij TLV zorgen 2 personen voor de hele organisatie en de noodzakelijke contacten.
 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge