MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

SUPPORT

Chceme podporovať národné politiky, ktoré sú zamerané na ochranu všetkých používateľov ciest, vrátane chodcov, cyklistov a motoristov, a týmto zlepšiť infraštruktúru a bezpečnosť motorových vozidiel.

 

 

Appendix 
SUPPORT BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH VO VAŠEJ KRAJINE